NHO Service og Handel

Innhold

Verdien av kontanter

Nyhet

Publisert

#205

KPMG har på oppdrag fra NHO Service analysert kontantenes rolle og betydning i samfunnet. Hovedfunnet er at bruken av kontanter i samfunnet har vært helt stabil siste 6-7 år, og at vi er langt unna et kontantløst samfunn.

NHO Service er arbeidsgiverorganisasjon for blant annet sikkerhetsbransjen, herunder firmaene NOKAS Cash Handling AS og Loomis AS som tar seg av all verditransport og kontanthåndtering her til lands.

NHO Service mener at utviklingen i bruk av kontanter i samfunnet må skje naturlig i markedet og ikke forseres gjennom uheldige lovendringer, slik Finansforbundet, Virke og NHO Reiseliv har tatt til orde for.

Noen hovedfunn i KPMG-rapporten "Verdien av kontanter":

 • Eksperter innen området ser ingen grunn til at kontanter vil forsvinne i overskuelig fremtid
 • Kontantmengden i Norge har holdt seg på omtrent 50 milliarder NOK de siste 6-7 årene, men relativt til BNP og pengemengde har kontanter vært nedadgående
 • I flere bransjer representerer kontanter fortsatt en stor del av antall transaksjoner: I dagligvare 39%, turisme 25% og servicehandel 42%
 • Samfunnskostnaden for å håndtere kontanter er 2,6 milliarder kroner, hvorav kontanthåndtering koster bankene 1,7 milliarder kroner.
 • Eldre personer og folk i lavere inntektsgrupper foretrekker kontanter
 • Finansdepartementet har aktivt avvist utredning om sidestilling av kontanter og kontopenger. Dette er et tydelig tegn på at Finansdepartementet ikke støtter lovendringer mht kontantenes særstilling og posisjon
 • Den hyppige feilsiterte myten om at 2/3-deler av kontanter benyttes til kriminalitet avvises av Norges Bank selv
 • Et kontantløst samfunn vil utgjøre en trussel mot personvernet
 • Et kontantløst samfunn vil ikke medføre at kriminalitet forsvinner, men snarere forflytter seg
 • Aktører innen reiseliv oppgir selv en høy risiko for kriminell aktivitet. Likevel er det ingen indikasjon på at reiseliv, varehandelen eller kollektivtransport har en høyere risiko for kriminalitet enn andre bransjer. Andre tiltak enn å fjerne kontantene kan brukes for å begrense svart økonomi og svart arbeid
 • Et lukket kassasystem er i flere bransjer allerede etablert som en velfungerende ordning. Slike kassasystem gjør svinn blant ansatte praktisk talt umulig.