Vi støtter skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

En høring om at miljøhensyn alltid skal vektes 30% offentlige anbud, er gjennomført av Nærings- og fiskeridepartementet. NHO Service og Handel støtter skjerpede miljøkrav i offentlige kontrakter, men er kritisk til utformingen av forslagene.

Høringen tar utgangspunkt i tre former for reguleringer, hvor unntakene er ulikt utformet. Departementet har også åpnet for at høringsinstansene kan komme med andre løsninger.

NHO Service og Handel støtter at miljørelaterte forhold knyttet til anskaffelsen skal få større uttelling i valg mellom tilbud. Vi støtter ikke forslagenes primære valg av metodikk eller reguleringsform. Generelle tildelingsregler, som forbyr eller har så snevre unntak som forslagene er tuftet på, støtter ikke en kompetansebasert anskaffelsesfaglig tilnærming. -Dette treffer egentlig lite i de forutsetninger for måloppnåelse på det brede anskaffelsesområdet som reglene gjelder for, heter det i vårt høringssvar.

Hvordan oppnå miljøforbedringer?

-Det blir ikke bedre miljøoppnåelse totalt sett, om vi får generelle regler som tar fokuset bort fra anskaffelsestype, miljøanalyse med tilhørende evalueringskompetanse eller om det svikter i presise kriterier som tar bransjene steg for steg videre i miljøforbedringer, sier advokat Henrik Bjørge i NHO Service og Handel

NHO Service og Handel peker heller på regler om krav og kontroll av rutiner til forberedelsene til anskaffelsene, hvor miljø og behovsanalysen blir gjennomgått.

Bøter

Mangel på dokumentasjon hos oppdragsgiver bør bør føre til bøtelegging, eventuelt betinget av dokumenterbare utbedrende tiltak i neste anskaffelse. I den prosessen skal miljørelaterte forhold knyttes til der hvor det får størst virkning og bidrar til at markedet tar de riktige miljøstegene. I noen tilfeller som forbruksvarer og tjenester som f.eks. kantinetjenester bør det være en sterk norm for 30% tildelingskriteria på miljørelaterte egenskaper, men uten at dette blir basert på de faglige anerkjente kriteriene vil det bli "hopp og sprett" kriterier fra oppdragsgiver til oppdragsgiver.  Og det har verken myndighetene, miljøsaken eller leverandørene råd eller tid til i sitt respektive og helhetlig arbeid for bærekraftige løsninger, mener NHO Service og Handel

Se høringssvaret her (pdf)

Henrik Bjørge

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt