eBevis skal hindre krim

eBevis

Ebevis lanseres våren 2019.

eBevis lanseres våren 2019 som et av flere tiltak for å bekjempe arbeidskriminalitet, varsler Regjeringen.

eBevis er et register der offentlige oppdragsgivere kan undersøke at leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst. Regjeringen vil vurdere om også forbrukere og private virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten, heter det i en pressemelding.

eBevis er en tjeneste som lar offentlige innkjøpere få tilgang til oppdaterte kvalifikasjonsbevis for norske leverandører både før og etter kontraktsinngåelse. Ved hjelp av samtykkeløsningen i Altinn eller hjemmel vil løsningen også kunne høste og avgi ikke-åpne data, f.eks. skatteopplysninger.

13. mai 2019 i Næringslivets Hus arrangeres Anskaffelseskonferansen. Viktige tema her er åpenhet i evalueringsprosessene og etablering av eBevis.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Brønnøysundregistrene (BR) som etablerer en tjeneste som skal gi offentlige oppdragsgivere sanntidstilgang til dokumentasjon i tilknytning til anskaffelser og kontraktsoppfølging. 

- Selv om eBevis høres ut som noe bedriftene må skaffe seg, så er det egentlig en samkjøring av informasjon fra ulike registrere, sier advokat Henrik Bjørge. - Det er ikke et bevis bedriften skal måtte skaffe seg, sier Bjørge. 

Fra meldingen fremgår det:

Tjenesten eBevis vil blant annet gi tilgang til firmaattest, informasjon om konkurs og regnskap fra Brønnøysundregistrene, samt restanser på skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten, og vil på denne måten være et verktøy for å kontrollere om leverandører er seriøse. Tjenesten skal etter planen lanseres i løpet av første halvdel av 2019. Tjenesten etableres med funksjonalitet for å styre tilgang for flere brukergrupper og kan utvides med flere datakilder. Difi vil i 2019 vurdere hvilke registre som er aktuelle for en utvidelse av tjenesten på anskaffelsesområdet.

Det kan også vurderes hvordan eBevis-tjenesten kan gjøres tilgjengelig for ulike tilsynsmyndigheter i deres arbeid med tilsyn og kontroll. Det kan også være andre aktuelle brukergrupper i offentlige virksomheter, samt private profesjonelle oppdragsgivere med behov for å kontrollere seriøsitet hos underleverandører. Det er flere forhold som må klargjøres nærmere før en slik utvidelse er mulig, blant annet juridiske, tekniske og sikkerhetsmessige.

Regjeringen vil også utrede om forbrukere kan og bør gis tilgang til sanntidsdata fra offentlige registre. Flere forhold, særlig av juridisk og sikkerhetsmessig karakter, må avklares før slik tilgang kan gis.

NHO SH er positiv til at tiltaket skal gi beslutningstakere oppdatert informasjon, slik at informasjonen om bedrifter som ikke skal ha kontrakter, faktisk brukes. Samtidig er det viktig at bedrifter får vite om hva som er registrert på selskapet og at dataene er korrekte.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!