NHO Service og Handel

Innhold

Bedre kompensasjon for tjenestenæringene

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn er adm. dir i NHO Service og Handel.

- Vi er glade for at regjeringen og Frp har lyttet til tjenestenæringenes viktigste innspill til tiltakspakken, om å heve kompensasjonsgraden, samt finne løsninger for likviditetskrisen som mange bedrifter nå står i, sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel.

Regjeringspartiene la i forrige uke frem sitt forslag til ny kompensasjonsordning for næringslivet, i møte med de nye smittevernstiltakene for å bremse nye virusutbrudd. Allerede ved fremleggelse påpekte NHO Service og Handel likviditetssituasjonen mange bedrifter nå opplever som et av de punktene som måtte finne sin løsning i Stortinget.

-  Vi må huske på at mange av de små og mellomstore tjenestebedriftene allerede har brukt opp det de hadde av økonomisk buffer til å dekke økte kostnader og tap av omsetning. Nå blir kompensasjonsordningen bedre for flere, utgifter ved permitteringer tas inn i grunnlaget for kompensasjon, samtidig som taket heves. Det gir et håp om at flere bedrifter skal klare å komme gjennom krisen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Fakta om ordningen:
 • Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt: Kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall økes fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021. Samtidig økes taket for støtte fra 50 til 80 millioner kroner. Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar, og dersom smittesituasjonen tilsier det.
 • Statlig lånegaranti: Forlenge ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40 prosent til 60 prosent. 
 • Skatt og avgift: Videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021 og utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger. 
Andre viktige tiltak i forslag til utvidet ordning:
 • En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 - februar 2021. 
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.  
 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021. 
 • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021. 
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell. 
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer. 
 • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021. 
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene. 
 • Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte.

Se også NHO: Viktige gjennomslag for bedriftene og NHO i ny krisepakke

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt