Glad for gjennomslag for bred ordning – men vi må fikse likviditetskrisen

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Kaltenborn

Anne-Cecilie Kaltenborn

Helt siden i sommer har NHO Service og Handel kjempet for å gjeninnføre den brede kompensasjonsordningen for hele næringslivet. Denne uken fikk vi gjennomslag. Men vi er ikke i mål: - Bedriftene våre trenger hjelpen allerede i høst, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

Den nye kompensasjonsordningen, som regjeringen foreslår, skal nemlig bygges opp på nytt i Brønnøysund, fordi Skatteetaten ikke har kapasitet til å starte opp igjen ordningen fra i vår. Utviklingstiden er satt til to-tre måneder, og regjeringen legger opp til at de første bedriftene kan søke innen utgangen av januar. Dermed kan ikke bedrifter regne med å få penger fra ordningen før i februar 2021.

Tilbakemeldingen fra mange bedrifter i NHO Service og Handel, er at dette er for sent: Tjenestesektoren ble rammet umiddelbart da koronatiltakene ble iverksatt. I vår og sommer ble sparepengene brukt opp, bedriftene står dermed enda dårligere rustet nå. På toppen kommer at arbeidsgivers lønnsperiode ved permittering i vår var fire dager, mens den nå er inntil 24 dager.

Likviditetsutfordringen er kritisk

- Likviditetsutfordringen er kritisk for mange bedrifter nå. Vi risikerer at en rekke bedrifter som har livets rett, går konkurs, fordi staten må utvikle en ny løsning for å behandle søknader om støtte. Derfor må vi sammen med regjering og storting finne løsninger her også, sier Kaltenborn, og skisserer mulige løsninger:

  • Straks åpne opp igjen utbetalingsløsningen Skatteetaten sto for å vår. Da kan bedriftene søke og få kompensasjon i november og desember, ikke i februar.
  • Utsette en eller to terminer avgiftsinnbetaling til Staten, f eks mva-terminene.
  • Gi bankene anledning til å gi kortsiktige lån uten annet krav til sikkerhet enn at bedriften kvalifiserer til å søke om støtte etter den nye Kompensasjons-ordningen – altså et omsetningsfall på 30 prosent.
Dette foreslår regjeringen  

Regjeringen foreslår at bedrifter som har opplevd et omsetningsfall på 30 prosent, sammenlignet med tilsvarende måned året før, kan søke kompensasjon.  
Bedriftene vil kunne søke kompensasjon for 60 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader, justert for omsetningsfall, i september og oktober. For november og desember vil bedriftene kunne få dekket 70 prosent av utgiftene. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av støttenivået over nyttår. 
Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen skal gjelde til utgangen av februar. I løpet av februar vil regjeringen gjøre en vurdering av behovet for videre kompensasjon.  

Forslaget innebærer at det vil bli mulig å få opptil 50 millioner kroner i måneden for store bedrifter/konsern. Støtten som gis over 30 millioner vil komme med en avkortning.  

Dette mener NHO Service og Handel
  • Kompensasjonsgraden for hele perioden må være på minst 80 prosent. 
  • Dokumenterte ekstrakostnader forbundet med korona-krisen må regnes inn i de uunngåelige kostnadene.
  • Bedriftene må få kompensert for at arbeidsgiverperioden ved permittering er utvidet fra 2 til 10 dager, sammenlignet med krisens første fase i vår.
  • Stortinget må heve taket for kompensasjon til 80 millioner kroner per store bedrift/konsern, per måned, slik kompensasjonsordningen var lagt opp i vår. 

- Regjeringens varslede tiltak er en god start, og det er et viktig gjennombrudd at ikke ordningen kun tilgodeser noen få bransjer. Men det er dessverre ikke nok hvis målet er å hjelpe bredden av arbeidsplasser og bedrifter som rammes av at myndighetene må stenge ned Norge. Vi tror imidlertid at både regjering og storting vil se dette, og finne løsninger til beste både for ansatte og bedrifter, sier Kaltenborn.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt