- Offentlig monopol er ikke løsningen

Publisert

foran stortinget

Torbjørn Furulund og Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel.

Monopoler har aldri bidratt til mer kvalitet, kapasitet eller innovasjon, uavhengig av om monopolene er private eller offentlige. Skal velferdssamfunnet overleve eldrebølgen, må vi fortsette å satse i fellesskap, i en velferdsmiks av offentlige, private og ideelle aktører.

Perspektivmeldingen slår fast at veksten i antall eldre er en enorm utfordring for velferdstilbudet for oss alle. Antallet eldre over 80 år øker raskt, samtidig som det blir færre barn og unge. Allerede i 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge i Norge. Frem mot 2060 vil behov for arbeidskraft vokse med nesten 260.000 årsverk, og finansministeren sier at i 2060 må 1 av 3 jobbe innenfor helse og velferd.

Kvaliteten i eldreomsorgen vil bli utfordret

- Eldreomsorgen skriker etter ressurser, mens inntektene som skal betale for velferden blir mindre. Fordi behovene er så store, utfordrer det alle velferdsordningene til folk som trenger hjelp, støtte og omsorg i ulike deler av livet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør for NHO Service og Handel.

- For å lykkes, er Norge helt avhengig av et sterkt samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører for å sikre kvaliteten og kapasiteten i velferdstjenestene. Akkurat som vi ikke kunne klart oss uten private barnehager for å sikre nok barnehageplasser, ser vi nå at den private helsenæringen stiller opp i møte med koronakrisen, sier Kaltenborn.

-Utenkelig at offentlig monopol skulle være løsningen

Hun påpeker at et det er behov for et mangfold av alternativer som kan lære av hverandre, utvikle teknologi og nye måter å jobbe på for å hjelpe flere, samtidig som kostnadene holdes i sjakk.

- Det er utenkelig at offentlig monopol er en god løsning når eldrebølgen slår inn for fullt. Det beste for Norge er at vi bygger videre velferdsmiksen vi har i dag – hvor det offentlige sørger for at du får gode tjenester uavhengig av lommeboken, og private miljøer for lov å bli med og skape et best mulig tilbud i møte med de store omsorgsutfordringene som er rett foran oss, sier hun.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt