4 av 10 varsler permitteringer i service og handel

Nyhet, Næringspolitikk, Tall og fakta

Publisert

På kort tid har andelen bedrifter som opplever markedssituasjonen som "god" falt, og andelen bedrifter som opplever markedssituasjonen som "dårlig" har økt betydelig. Verst rammet er kantiner og matservering der hundre prosent av bedriftene varsler permitteringer.

I en fersk måling fra NHO Service og Handel sier 39% av bedriftene at det kan bli aktuelt å permittere innen kort tid grunnet koronaviruset. Verst rammet er kantinebransjen der 100% av bedriftene melder at det kommer permitteringer. NHOs medlemsundersøkelse ble utført av 8. – 13. desember 2021.

På kort tid har andelen bedrifter som opplever markedssituasjonen som "god" falt, og andelen bedrifter som opplever markedssituasjonen som "dårlig" har økt betydelig. Nettotallet, som er andel bedrifter som opplever at markedssituasjonen er god fratrukket andelen som opplever at markedssituasjonen er dårlig, stupte i desember.  

Mindre julebord og mer hjemmekontor gjør utslag 

I drift og service (kantine, renhold og eiendomsdrift, ofte kalt "Facility Management", eller FM) er andelen bedrifter som beskriver markedssituasjonen som "dårlig" nå høyere enn andelen som opplever markedssituasjonen som "god". Det er også i drift og service og i frisør og velvære bransjene at vi finner den høyeste andelen bedrifter som merker lavere etterspørsel og kansellerte ordre grunnet korona.  

Det er stor forskjell mellom bransjene, men også innen varehandel er det mange som sliter. I NHO Service og Handel sine medlemsbransjer totalt, har 7% av alle bedriftene permittert ansatte de siste ukene. 16 prosent av bedriftene i NHO Service og Handel mangler nå penger til å betale regninger og melder om reell risiko for konkurs. 

Merker livsstilsendringer umiddelbart 

Det som kjennetegner både reiselivsbransjen og andre tjenestebransjer er at andelen lønnskostnader for bedriften utgjør en mye høyere andel enn for produksjonsbedrifter, og all inntjening til bedriften er avhengig av at ansatte er på jobb og at bedriften er virksom. Lønn utgjør gjerne godt over halvparten av bedriftens totale utgifter.  

- Krisen truer igjen mange tjenestetilbydere, som er eksponert mot publikum, og som merker omlegginger i folks daglige gjøremål og livsstil umiddelbart, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. NHO Service og Handel. 

Lønnsstøtte avgjørende for de med høy lønnsandel 

- Med nye smittetiltak som begrenser folks bevegelse og møteplasser må arbeidsgivere på tvers av mange servicebransjer jobbe hardt for å holde hjulene i gang. Derfor er det avgjørende at regjeringen får på plass en ordning for lønnsstøtte og andre tiltak, slik at vi unngår permitteringer i de bransjene som har så mange ansatte og som er så hardt rammet, mener Kaltenborn. 

Pessimisme inn i det nye året 

Bedriftene som nå permitterer, ser ikke lyst på utsiktene i det nye året vi nå går inn i.  

-Vi må merke oss at det nå er flere bedrifter innenfor samtlige bransjer i servicesektoren som forventer nedgang fremfor oppgang de neste 6 månedene. Dette er også svært alvorlig for deres rekrutteringssituasjon, sier Kaltenborn. 

Om undersøkelsen 

Siden mars 2020 har NHO foretatt regelmessige medlemsundersøkelser. Spørsmål går til alle NHO-bedrifter og gir ca 3.600 svar. Mellom 300-500 av disse er fra bedrifter i NHO Service og Handel. Siste medlemsundersøkelse er utført av NHO 8. – 13. desember 2021. 

Se mer medlemsundersøkelsen her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt