De mest utsatte mister jobben nå - ber Regjeringen åpne for nytt tjenestemarked

1 av 6 servicebedrifter må si opp enda flere de neste ukene, viser nye tall fra NHO. - En rekke europeiske land har skapt tusenvis av nye jobber som passer til de som rammes særlig hardt av koronakrisen. Norge bør gjøre det samme, sier adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Koronapandemien skaper rekordhøy arbeidsledighet i Norge, og flere kommentatorer og forskere peker på at det særlig er ansatte i tjenesteytende jobber som er utsatt. Selv om myndighetene har støttet næringsliv og arbeidstakerehar mange mistet jobben på grunn av oppsigelser eller konkurs 

NHO Service og Handels bedrifter varsler at mange av de som i dag er permittert, vil bli sagt opp i tiden som kommer. Antall helt ledige vil øke. En del av de bedriftene, som har opplevd stort fall i omsetning, vil komme til å gå konkurs. Nye tall viser at 1 av 6 bedrifter i NHO Service og Handel frykter konkurs ved starten av de nye året. 

Også andelen bedrifter, som må permittere nye ansatte, øker raskt. Den første uken i januar melder over 1 av 4 bedrifter at de har permittert ansatte. Dette tallet øker til at nesten 1 av 3 bedrifter sier det samme om en periode 10-14 dager frem i tid. Det betyr at det sannsynligvis vil være en rask økning i antall permitterte i starten av det nye året.   

Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir i NHO Service og Handel.

Tjenester i hjemmet et umodent marked i Norge 

-Dersom vi skal lykkes med målsetninger om lav arbeidsledighet, høy sysselsetting innenfor alle deler av arbeidsstyrkenog samtidig motvirke svart arbeidbør samfunnet legge til rette for at det kan skapes nye jobber og utvikle nye markeder i det lovlige arbeidslivet. Et slikt marked bør stimuleresDette er markedet for enkle reparasjons- og servicejobber i hjemmet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. 

Mennesker som jobber i arbeidsintensive yrker, gjerne med lav eller ingen formell utdanning, er blant de første som blir ledige og blant de siste som kommer tilbake til jobb. Dette har forsterket seg under Covid-19, viser forskning fra Frisch-senteret ved UiO fra oktober 2020.  Den kartla hvem som har blitt arbeidsledige under koronapandemien, og som har vanskeligheter med å finne seg ny jobb eller komme tilbake i arbeid. Av de som var arbeidsledige i de hardest rammede bransjene i oktober, var en større andel kvinner, en større andel var uten fullført videregående utdanning, hadde lavere tidligere inntekt og var født i utlandet. Dette er sammenlignet med snittet i privat sektor. 

Registrerte, seriøse bedrifter i stedet for svart arbeid 

- I en tid med høy ledighet, behov for å skape nye jobber i nye markeder, og for å forhindre ytterligere fremvekst av svart arbeid, må det derfor innføres et økonomisk incentiv – enten i form av et skattefradrag eller et voucher-system – knyttet til tjenester i hjemmet, slik som renhold og annen service.  

I Sverige viser tall at deres løsning, den såkalte RUT-ordningen, gir betydelige redusert svart økonomi. Sverige ser RUT som så vellykket at den sosialdemokratisk-ledede regjeringen utvideordningen ved årsskiftet. Mer om det her  

Undersøkelser fra den svenske Riksrevisjonen og fra forskningsinstituttet HUI, viser dessuten at den svenske staten får igjen det aller meste av skatteletten gjennom at flere kommer seg i arbeid. Se mer her


Hovedfunn medlemsundersøkelse NHO Service og Handel
, uke 1-2021:  
  • 56 % har merket lavere etterspørsel siste fire uker  
  • 21 % har hatt økt omsetning siste 4 uker, 29 % har hatt ca som i fjor og 50 % har hatt lavere omsetning  
  • 17 % har gjennomført oppsigelser  
  • 16 % har planer om oppsigelser  4 % har likviditetsproblemer  
  • 15 % av bedriftene frykter konkurs  
  • 27 % av bedriftene har permittert ansatte.  
  • 31 % av bedriftene vil ha permitterte om 10-14 dager (midt i januar). 
Fakta om undersøkelsen:   
  • Sendes til alle medlemsbedrifter i NHO. Ca 3.600 svar for NHO totalt, ca 500 respondenter for NHO Service og Handel  
  • Se også nøkkeltall for norsk næringsliv
  • NHO Service og Handel er nest største landsforeningen i NHO med 7.200 virksomheter som sysselsetter rundt 160.000 ansatte. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt