Raskere tilbake med lønnsstøtte

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

sedler

- Lønnstøtteordningen, som regjeringen lanserte i dag, kan bidra til at vi får folk raskere tilbake i jobb, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn er adm. dir. i NHO Service og Handel.

- Realiteten er at 4 av 10 bedrifter innen sikkerhetsbransjen og innen kantine og eiendomsdrift har planer om oppsigelser eller er i ferd med å si opp ansatte. Hjemmekontor og andre smitteverntiltak har gitt mange tusen permitterte innen tjenestesektoren, sier Kaltenborn.

NHO, Virke og LO har gitt innspill til ordningen som ble lansert i dag.

- Vi ser frem til at bedrifter, som har vært helt eller delvis nedstengt på grunn av smitteverntiltak, skal få støtte til å ta permitterte ansatte tilbake. De fleste bedrifter innen tjenester har nå en hardt presset likviditet og mange er truet av konkurs. Vi går nå inn i det som trolig blir en kritisk vår og sommer for bedrifter og samfunn. En godt fungerende lønnstøtteordning kan bli helt avgjørende for å få mennesker tilbake i jobbene sine, sier Kaltenborn

Pressemelding fra regjeringen

Regjeringen foreslår i dag å innføre en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid.
Mer her

Hovedpunkter
  • Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
  • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020. Det bidrar til å sikre at ordningen treffer de som har vært rammet lenge, og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag.
  • Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
  • For frivillige, ideelle er støttebeløpet 15 000 kroner per måned. For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner per måned.
  • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni. Det tilsvarer full støtte til 250 personer per måned, som er EUs øvre grense for antallet ansatte i små og mellomstore bedrifter.
  • For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt, og ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.
  • Ansatte kan tas delvis tilbake.
  • Skatteetaten skal forvalte ordningen.
  • Ordningen skal være søknadsbasert og i stor grad automatisert.
  • Full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte, hvor mange ansatte de får støtte for og hvilket omsetningsfall de har. Dette er viktig for å motvirke misbruk av ordningen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt