Mer sårbare forbrukere er en viktig trend fremover

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Paneldebatt under seminaret, fra venstre: Bengt-Eigil Ruud (moderator), Inger Lise Blyverket (direktør Forbrukerrådet), Anne-Cecilie Kaltenborn (adm.dir. NHO Service og Handel), Roger Bjørnstad (LOs sjefsøkonom) og Karl-Fredrik Tangen (samfunnsgeograf, Høyskolen Kristiania). (Foto: Baard Fiksdal).

- Mer sårbare forbrukere blir en viktig trend. Vi får en eldre befolkning, går mot en dobling av 80-åringer, samtidig som mange arenaer og kilder til informasjon er digitale, sa Anne-Cecilie Kaltenborn, adm dir i NHO Service og Handel på Forbrukerrådets strategisamling denne uken.

Direktør Inger Lise Blyverket inviterte flere aktører til seminar med Forbrukerrådet under overskriften "Hva vil bli de viktigste forbrukerutfordringene 2021 – 2025?".

Kaltenborn var opptatt av at en aldrende befolkning vil etterspørre flere tjenester for å kunne bo hjemme lenger, og at disse tjenestene må være lovlige, trygge og tilgjengelige i hele landet.

Globale markeder, og varer som fordrer tjenester

Både barne- og familieminister Kjersti Toppe og LO's sjefsøkonom Roger Bjørnstad var i sine innlegg, i likhet med Kaltenborn, opptatt av forbrukermakten i forhold til globale, monopollignende markeder, der "the winner takes it all", og der det kan fordre tung teknologisk innsikt for å henge med i forbrukernes valgmuligheter og rettigheter.

Som representant for tjeneste- og handelssektoren i næringslivet pekte Kaltenborn også på trender som tjenestefisering i mange næringskjeder, der man i økende grad kjøper tjenester i stedet for gjenstander – eller alt "as a service". Handelssektoren tilbyr med andre ord flere og flere tjenester: butikker tilbyr håndfaste produkter som det knytter seg tjenester til. Reparasjonsøkonomien er en del av dette bildet, og mange produsenter og kjeder går foran her. En utfordring er at med vårt høye lønnsnivå er det ofte billigere å kjøpe nytt enn å reparere i Norge.

Ikke redd for å bruke penger

Kaltenborn mente i debatten at det var flere sider ved den demografiske endringen som vil kreve fokus fra Forbrukerrådet fremover.

- Aldringen er relativt størst i distrikts-norge. I løpet av de neste 20 årene vil nesten all vekst skje i gruppen for de som er over 65 år, mens det blir færre under 19 år. Kvinner vil få en større pensjon enn de har hatt før og generelt vil eldre mennesker ha mer penger å rutte med. De vil være mindre redde enn før for å ha lån og for å bruke opp pengene slik at det blir mindre igjen til arv. Mange sitter på betydelig verdier fordi de eier egen bolig, sa Kaltenborn.

-En utfordring for denne gruppen er det digitale utenforskapet som mange opplever. Det bidrar til å gjøre dem sårbare. Eldre er sårbare for kriminalitet, enten den skjer digitalt eller på annet vis. I det hele tatt er det viktig at Forbrukerrådet peker på sårbare forbrukere som et satsningsområde i tiden som kommer, oppsummerte Kaltenborn

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt