-De fleste bærekraftsmål går på det sosiale

Nyhet, Næringspolitikk, Arbeidsliv

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn under lederkonferansen 2022 som hadde bærekraft i ledelse som tema (Foto: Jan Inge Krossli).

FN-sambandets styreleder, Anne Cecilie Kaltenborn, innledet Lederkonferansen til Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole denne uken. – En viktig verdi, som ligger i bærekraftsmålene, er viljen til selvkritikk, å likestille andres opplevelse med dine egne, og dette er nyttig for ledere, mente Kaltenborn.

Lederkonferansen 2022 ble arrangert av Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole. Konferansens mål er å gi innspill, nye perspektiv og konkrete eksempler fra praksisfeltet, som er relevant for oppvekst, skole, kulturskole, UH-sektor og kunst- og kulturfeltet. De fleste deltagerne var ledere og mellomledere på kulturskoler rundt i landet.

Kaltenborn trakk linjen fra kulturens rolle i meningsdannelse, til den svenske, grafiske designeren som utviklet profilen på de 17 bærekraftsmålene til FN, som ble vedtatt i 2015.

– Det er en helt enorm suksess at Jacob Trolläck klarte å etablere en enkel og tydelig profil som gjør at alle, over hele verden, kjenner igjen merkevaren som disse bærekraftsmålene er, og slik sett har bidratt til å spre disse verdiene, forteller Kaltenborn.

FN-sambandet ble etablert i 1946, og har som rolle å spre kunnskap om FN og FNs institusjoner og funksjoner til norske barn og unge, særlig gjennom samarbeid med skoler.

-Gjennom mange år har FN-sambandet utviklet verktøy for at barn og unge kan lære om hva en bærekraftig verden er, og nettsidene har enormt mange brukere. Disse verktøyene – enten det er bibliotek, rollespill eller foredrag – kan enda flere bruke, og vi tror det kan være noe kulturskolene i Norge også kan ta inn i sitt enormt viktige arbeid, sa Kaltenborn under konferansen.

- I Norge har vi fortsatt mye å jobbe med, selv om vi har et velfungerende samfunn. Fattigdom gir seg uttrykk som kulturelt utenforskap, og kulturskolene har en svært viktig rolle for å motvirke dette utenforskapet.

Mer om konferansen

 

Bakgrunn

Anne-Cecilie Kaltenborn ble høsten 2021 valgt til styreleder i FN-sambandet. Hun er administrerende direktør i NHO Service og Handel. Tidligere har hun vært generalsekretær i Leger uten grenser, og viseadministrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kaltenborn er idéhistoriker av utdanning, og har studert fransk og europeisk statsvitenskap ved Sciences Po i Paris.