Øystein Dørum, NHOs sjefsøkonom . Foto: Baard Fiksdal

Øystein Dørum, NHOs sjefsøkonom, tegnet et noe dystert bilde for både nåtid og fremtid for norsk økonomi under Handlekraft 2022, i regi av NHO Service og Handel.

Økonomien under pandemien var preget av at forbrukerne vred forbruket sitt fra tjenester mot varer.  Samtidig kom myndighetene stimulanser som har gitt flaskehalser i økonomien og som vi nå ser resultatene av i form av arbeidskraftmangel, økte priser på innsatsfaktorer, og arbeidskraftmangel. Dette gir inflasjon og rentehopp.

Høye priser og økte renter gir nå forbrukerne en dobbel smell i folge Dørum som sammenlignet situasjonen med en perfekt storm.

Fra venstre: Arne Hjeltnes, programleder, Tina Søreide, direktør, Konkurransetilsynet, Marianne Marthinsen, direktør for strategi, innsikt og analyse, Finans og Øystein Dørum, direktør samfunnsøkonomi, NHO.

Konkurransedirektør Tina Søreide trakk frem at konkurranse også er et virkemiddel for å sikre de ansatte gode betingelser når det er konkurranse om arbeidskraft.

Etter innledningen snakket medlemmer fra NHO Service og Handel om sine utfordringer knyttet til dette bakteppet.

Kristin Hareide fra Fretex tok opp konkurranse på like vilkår som en stor utfordring der de ønsker like betingelser knyttet til momsfritak for salg av brukte varer og en tilpasning av brukthandelsloven til dagens virkelighet.

Både Espen Sævold fra Visit Frisør og Hudpleie og Kjell Frode Vik fra Avarn Security tok opp mangel på kvalifisert arbeidskraft som sin bedrifts største utfordring. Frisørbransjen har opplevd en bråstopp i sitt marked i høst og påvirkes også av hvordan det går i resten av næringslivet. For vekterbransjen er en av utfordringene også å spå hvordan etterspørselen etter deres tjenester vil utvikle seg i tiden fremover.

Fra venstre: Espen Sævold fra Visit Frisør og Hudpleie, Kristin Hareide fra Fretex og Kjell Frode Vik fra Avarn Security.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt