– Inkludering i samfunnet skjer best gjennom arbeid

(F.v.) Anne-Cecilie Kaltenborn, administerende direktør i NHO Service og Handel, Tuva Moflag, fraksjonsleder i Arbeiderpartiet og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Henrik Asheim, nestleder i Høyre og leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, og Julie Lødrup, førstesekretær i LO.

Det sa NAV-sjefen under ukens Arbeid- og velferdskonferanse. Utsagnet la et godt grunnlag for et av hovedbudskapene til administrerende direktør i NHO Service og Handel: Bemanningsbransjen er et viktig arbeidslivsverktøy.

I sin appell før debatten, var Kaltenborn opptatt av å løfte frem hvor viktig bemanningsbransjen er som arbeidslivsverktøy.

Norsk samfunn står i et paradoks: antallet ledige jobber er rekordhøyt, samtidig som 660 000 mennesker står utenfor arbeidslivet. I 2026 blir det første etterkrigskullet 80 år, og med det øker antall eldre betraktelig. Antallet arbeidsaktive per pensjonist går ned.  

I lys av dette hadde årets Arbeid- og velferdskonferanse i regi av Dagens Perspektiv tittelen "Jakten på arbeidskraften". For hvordan skal vi skape et bedre arbeidsliv som rommer flere, slik at vi blir bedre rustet for fremtiden?

– Vi må få flere med yrkes- og fagkompetanse, for vi står foran en håndverksrenessanse. Og vi må skape nye typer servicejobber, slik at folk kan bli boende hjemme lenger, svarte Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Fører jobber og mennesker sammen

I sin appell om bemanningsbransjen, gjorde Kaltenborn det klart hvordan denne er nettopp bør sees som et arbeidslivsverktøy.

For selv om hun i utgangspunktet ble bedt om å belyse bransjen i lys av regjeringens innleieinnstramminger, var det viktig for Kaltenborn å understreke den samfunnsfunksjonen bransjen har.

– Utfordringen for samfunnet er å koble jobber som trenger folk, med folk som trenger jobb. For de aller fleste som er innom bemanningsbransjen, er dette inngangsporten til arbeidslivet, sa hun.

Hun påpekte også hvordan en fersk rapport viser at de ansatte er fornøyde med bemanningsbyråene de jobber i, samt fornøyde med arbeidsinnholdet som utleid arbeidstaker. Rapporten viser også at alternativet til fast ansettelse i bemanningsbransjen, i mange tilfeller er midlertidige ansettelser hos oppdragsgiverne, som er mindre sikkert for den enkelte ansatte.

Ekte mennesker mister jobben

– Før jul varslet NHO at 10 000 mennesker kommer til å miste jobben sin i 2023, som følge av innstrammingen av bemanningsbransjen. Ferske tall viser at dette stemmer. Og vi snakker ikke om antall årsverk som forsvinner. Vi snakker om ekte mennesker som mister trygghet, fortsatte Kaltenborn.

Også Henrik Asheim, nestleder i Høyre og leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, uttrykte bekymring for ringvirkningene vi nå ser. Han påpekte blant annet hvordan innstrammingene særlig rammer virksomheter ute i distriktene.

Sammen med Kaltenborn, møtte han Tuva Moflag, fraksjonsleder i Arbeiderpartiet og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, og Julie Lødrup, førstesekretær i LO til debatt.

Enig om målsetning

Moflag og Lødrup påpekte begge hvordan det fortsatt er anledning til å leie inn arbeidskraft, så sant arbeidstakerne hos oppdragsgiver er organisert og innleiet godkjennes av deres tillitsvalgte.

Både Kaltenborn og Asheim løftet frem en stor svakhet i dette. I mange av bransjene som rammes, og særlig blant de mindre bedriftene som jobber oppdrags- og/eller sesongbasert, er det lav organisasjonsgrad på arbeidstakersiden. I praksis gjør dette innleie umulig.

– Jeg synes at Aps slagord, "Arbeid til alle er jobb nr. 1", er en strålende målsetning, som vi kan enes om. Professor Steinar Holden sa enkelt og klokt i dag at utdanningskapasiteten må økes der det er vedvarende mangel på arbeidskraft, og at med så mange utenfor lønnet arbeid i Norge, bør det føres en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Da må vi ta i bruk de arbeidslivsverktøyene vi vet virker, konstaterte Kaltenborn.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!