NHO Service og Handel

Innhold

- Effektivt mot svart arbeid

Nyhet

Publisert

#205

- Skattefradag for tjenester i hjemmet er effektivt mot svart arbeid, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn i Dagbladet.

Innlegget er som følger
Skattefradag for tjenester i hjemmet har i vårt naboland Sverige bidratt til å rydde opp i et ganske lurvete og nærmest helsvart marked. Vi må sammen jobbe for at nordmenn endrer holdning og takker nei til tilbud om svart arbeid, skriver stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (H) i Dagbladet 4. oktober.

Jeg er helt enig. Hun nevner flere gode tiltak fra regjeringens side for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Her samarbeider også partene i arbeidslivet tett med regjeringen.

Mathisen nevner imidlertid ikke et virkemiddel vi vet har hatt god effekt i våre nordiske naboland. Skattefradrag for tjenester i hjemmet har bidratt effektivt til å rydde opp i et ganske lurvete og nærmest helsvart marked for tjenester i hjemmet.

Siden skattefradraget for tjenester i hjemmet (typisk renhold, barnepass og enklere servicetjenester) ble innført i Sverige i 2007 har det blitt registrert rundt 20.000 bedrifter for denne typen tjenester.

Svarte bedrifter har blitt hvite, og de ansatte har fått de rettighetene som hører med i et regulert og legalt arbeidsmarked. I tillegg har statens inntekter fra skatter og avgifter økt mer enn utgiftene knyttet til skattereduksjon.

Kundene får også rettigheter og følgelig økt trygghet. Det er også forskning fra Sverige som viser at ordningen med skattefradrag har bidratt til økt skattemoral i befolkningen. Dette er med andre ord en ordning som bare har vinnere.

Jeg håper Mathisen vil ta med denne type vellykkede ordninger fra våre naboland i vurderingen av effektive tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

Anne-Cecilie Kaltenborn,
adm. dir. NHO Service