NHO Service og Handel

Innhold

Publikasjon, Tall og fakta, Rapport

Publisert

Bedriftsutviklingsprosjektet Dialog

Dialog var et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter. Erfaringene ble samlet i en bok gitt ut av NHO Service.

Dialogboka er på 156 sider, kom ut i mars 2010, og samler erfaringene fra Dialog-prosjektet i 2006-09.

Dialog var et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som var godkjent av ordningen Ren Utvikling i perioden 2006-2009. Ren Utvikling var en forløper til Godkjenningsordning for renhold.

Bedriftsutviklingsprogrammet kom på plass etter et forprosjekt hvor NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) samlet alle ledere og ansatte til en to dagers konferanse for å diskutere de utfordringer bransjen sto overfor. Utfordringene var først og fremt knyttet til høy turnover, språk og kultur, realtivt høyt konfliktnivå, fag- og bransjekunnskap,samt ulik miljø og økonomiforståelse.

Målet med prosjektet var å fremme utvikling i renholdsbransjen. Virkemidelet var å skape gode arenaer for aktiv dialog og samhandling mellom de ansatte, tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene. Prosjektet ønsket å styrke og forplikte samhandling i alle ledd. Prosjektet ble finanisert med 3, 5 milliomer kroner i støtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF).

Boken tar vare på erfaringene og oppsumerer prosjektet fra begynnelse til slutt.

Se boka som pdf
Se ved hjelp av issu