Evaluering av konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester i Austervoll kommune

KPMG har gjennomføre en evaluering av konkurranseutsettingen av pleie- og omsorgstjenestene i Austervoll på oppdrag for kommunen. KPMG har vurdert kvaliteten på tjenesten ut i fra perspektivet til bruker, pårørende, i tillegg til medarbeidertilfredshet og økonomi.

 

KPMG-Rapport konkurranseutsetting Austervoll

Evaluering av konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenstene i Austevoll kommune (24 sider) nov. 2017.

Følgende problemstillinger blir vurdert:

  • Hvor og i hvilke grad har medarbeidere opplevd endringer etter at pleie- og omsorgstjenesten ble konkurranseutsatt?
  •  I hvilke grad har sykefraværet endret seg etter at pleie- og omsorgstjenesten ble konkurranseutsatt?
  • Hvordan har lønns- og pensjonsvilkårene for de ansatte endret seg etter at pleie- og omsorgstjenesten ble konkurranseutsatt?
  • Hvor og i hvilke grad har brukere og pårørende opplevd endringer etter at pleie- og omsorgstjenesten ble konkurranseutsatt?
  •  I hvilken grad har aktivitetstilbudet endret seg etter at pleie- og omsorgstjenestene ble konkurranseutsatt?
  • På overordnet nivå, hva er de faktiske kostnadene tilknyttet eldreomsorg i dag, sammenlignet med før konkurranseutsettingen?
  • I hvilken grad har det vært endringer i bemannings- og pleiefaktor, sammenlignet med andre kommuner etter at pleie- og omsorgstjenestene ble konkurranseutsatt?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!