NHO Service og Handel

Innhold

Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

NHO Service er positiv til at regjeringen innfører fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.