NHO Service og Handel

Innhold

Høring - fritt rehabiliteringsvalg

NHO Service er positiv til at departementet anerkjenner de private aktørenes kompetanse og kapasitet inn i dette feltet og at fritt rehabiliteringsvalg legges inn under ordningen fritt behandlingsvalg.