NHO Service og Handel

Innhold

Høring om forskrift om tilskudd til ekspertbistand

NHO Service og Handel svar i høring "Forslag til forskrift om tilskudd til ekspertbistand", som gjelder bedriftshelsetjenster (BHT). Viktigste budskap er at BHT bør kunne inngå i ordningen med ekpertstilskudd.

BHT bør kunne inngå i ordningen med ekpertstilskudd fordi bransjen har kompetanse, erfaringer og driver er i dag godkjent for alle oppgavene eksperttilskuddet er ment å dekke.

Bransjen ser derfor med bekymring på at den nye IA-avtalen kan se ut til å ville ta deler av disse aktivitetene bort fra BHT.

- Det synes underlig at helsepersonell og bedriftshelsetjenester først må gjennom en langvarig utdanning for så å godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne utføre sine rådgivnings- og veiledningsoppgaver for i neste omgang ikke å tilhøre den gruppen som departementet beskriver som eksperter. Vi registrerer at eksperttilskuddet er tenkt brukt på enkeltpersonsaker og at fokus er «å foreslå tiltak som kan hjelpe arbeidstakeren i å utføre sitt arbeid eller utføre annet arbeid for samme arbeidsgiver», heter det i høringsutalelsen fra NHO Service og Handel.

Se vårt høringsvar under

Mer om høringen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!