NHO Service og Handel

Innhold

Hvordan organisere fremtidens spesialisthelsetjeneste?

Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland, leverte NOU 2016: 25 før jul til helse ogomsorgsminister Bent Høie. I NOUen drøftes ulike modeller for organisering og styring avspesialisthelsetjenesten.

NHO Service har levert høringsuttalelse og mener NOUen gir en god beskrivelse av historikken rundt organiseringen av spesialisthelsetjenesten, og fordeler og ulemper med ulike organisasjonsmodeller.