Samfunnsøkonomisk analyse av Nye servicejobber

Utredningen "Samfunnsøkonomisk analyse av Nye servicejobber" er utført av Vista analyse på vegne av NHO Service og Handel i samarbeid med Pårørendealliansen og Fremtiden i våre hender, og gjennomført i mai, juni og august 2021.

Vista finner i analysen at det vil skapes 1.100 nye jobber som følge av tiltaket og at det er et stort potensiale å redusere svart arbeid, avhjelpe eldre og pårørende, stimulere til reparasjon og gjenbruk og øke arbeidstilbud fra de som benytter fradrag.

Sysselsettingsutvalget har allerede forut for pandemien pekt på behovet for å skape nye jobber i nye markeder. Framskrivninger av norsk økonomi tyder også på at tjenestenæringene vil vokse i årene som kommer. Den demografiske utviklingen innebærer også mange flere eldre i samfunnet framover. Det er en uttalt regel om at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Det kan bety at flere vil etterspørre flere tjenester i hjemmet sammenlignet med tidligere, som hjelp til å skifte lyspærer, renhold, klippe en hekk eller lignende. Samtidig står en rekke arbeidstakere og særlig unge uten formell kompetanse, uten arbeid. NHO Service og Handel ønsker at det innføres et økonomisk incentiv knyttet til tjenester i hjemmet og har kalt initiativet "Nye servicejobber". Nye Servicejobber vil bidra til å skape nye jobber, begrense svart arbeid, og øke markedet for servicetjenester i hjemmet. "Nye servicejobber" kan også bidra til lønnsom sirkulær-økonomi gjennom å stimulere til reparasjon fremfor å kjøpe nytt, samt avlaste eldre og deres pårørende.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt