NHO Service og Handel

Innhold

Rapport, Tall og fakta, Rapport, Helse og velferd

Publisert

Status for valgfrihet i eldreomsorgen i Skandinavia (2012)

Rapporten "Status for valgfrihet i eldreomsorgen i Skandinavia" er laget av NHO Service og tar for seg valgfrihet innen eldreomsorgen (hjemmehjelp, hjemmesykepleie og sykehjem) i de tre skandinaviske landene.

Rapporten
Omtale i DN
Danmark er fortsatt skandinavisk mester når det gjelder valgfrihet (95%), mens Sverige kommer på en god andreplass (52%). Norge er fortsatt klar jumbo (4%).

Fritt brukervalg har ført til flere private tilbydere på markedet, og dette har ført til dokumentert kvalitetsutvikling. I alle tre land har private tilbydere høyere brukertilfredshet enn de kommunale.

Prisfastsettelse gjøres på forskjellige måter, men en likhet er at en gitt sum følger brukeren, og kommunen tilbakebetaler tilbyderne denne summen.

Både i Danmark og Sverige er det laget egne nettsider for å fremme og informere om valgfrihet i kommunene (henholdsvis www.fritvalgsdatabasen.dk og www.valfrihetswebben.se), og dette gjør det lettere for brukerne å orientere seg om de ulike tilbudene og tilbyderne.

Målet med gjennomføringen av lovene om valgfrihet i Sverige og Danmark var å løfte kvaliteten og gi brukerne valgfrihet. I Sverige og Danmark har lov om valgfrihet bidratt til at kommunene har lagt til rette for flere tilbydere. Fokuset ligger på brukerens tilfredshet og kvaliteten på tjenesten. I disse landene er det liten forskjell på om kommunene har politisk flertall på borgerlig eller sosialistisk side. Dette i kontrast til Norge hvor fritt brukervalg i stor grad henger sammen med hvorvidt en kommune har borgerlig politisk flertall eller ikke.

Statistikken viser at siden forrige rapport i 2007 har utviklingen i Norge prosentvis nærmest stått stille sammenliknet med utviklingen i Sverige og Danmark.

Hovedårsaken til at så få norske kommuner har innført valgfrihet i eldreomsorgen målt mot Danmark og Sverige er at våre skandinaviske naboland har innført nasjonal lovgivning for å tilrettelegge for valgfrihet, mens det i Norge ikke finnes sentral lovgivning på området.

Denne rapporten har som mål å belyse erfaringer og å skape engasjement for lokal gjennomføring av valgfrihet også i norske kommuner, så vel som å inspirere sentrale politikere til å vurdere å innføre nasjonal lovgivning på området

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!