NHO Service og Handel

Innhold

Rapport, Tall og fakta, Rapport, Helse og velferd

Publisert

Status for valgfrihet i Skandinavia (2007)

"Status for valgfrihet i Skandinavia" (2007) er laget av NHO Service (SBL) i juni 2007.

Rapporten
Rapporten viser at bare femten av landets kommuner har konkurranseutsatt driften av sykehjem. Ni har innført valgfrihet mellom offentlig og privat hjemmehjelp, viser rapporten som har kartlagt status i kommunene, politisk klima og ulike aktørers holding til forskjellige valgfrihetsmodeller i omsorgssektoren i de Nordiske land.

Konklusjoner

►Norge inntar en klar jumboplass i Skandinavia når det gjelder grad av valgfrihet i omsorgssektoren. Bare 2,1 prosent av landets kommuner har innført friere brukervalg i hjemmetjenestene. I Sverige er tilsvarende tall 9,3 prosent, altså mer enn firedobbelt. I Danmark kan hele 74 prosent av kommunene tilby valgfrihet mellom minst en offentlig og en privat leverandør av hjemmehjelpstjenester.

►Kanskje enda viktigere enn de nakne tallene er forskjellen i politisk klima mellom de skandinaviske landene. I Norge har debatten om valgfrihet i omsorgssektoren ligger nærmest død siden stortingsvalget og regjeringsskiftet i 2005. I forbindelse med høstens kommunevalg har de politiske diskusjonene blusset opp igjen, med sterkt fokus på landets største kommune, Oslo. De ideologiske frontene er imidlertid svært fastlåst langs høyre/venstre-aksen. Nesten alle de norske kommunene som har innført valgfrihetsløsninger i omsorgen har et borgerlig flertall. En samlet fagbevegelse i Norge er kritisk eller negativ til private alternativer og supplementer i omsorgssektoren.

►I Danmark gjennomførte man i 2003 en stor brukervalgs reform, der alle landets kommuner ble pålagt å legge til rette for valgfrihet. Samtidig innførte danskene såkalt utfordringsrett. Mens erfaringene med utfordringsretten har vært blandede, har man gode erfaringer med fritt brukervalg. I dag er det knapt nok noen diskusjon rundt omkring i danske kommuner om å reversere frittvalgsreformen. For danskene har valgfrihet i omsorgssektoren langt på vei blitt en selvfølge, uavhengig av hvor i landet de bor.

►I Sverige har mange kommuner gått langt i å innføre valgfrihetsmodeller i omsorgssektoren. Denne utviklingen startet med den borgerlige Bildt-regjeringens initiativer på begynnelsen av 1990-tallet, men har fortsatt også med sosialdemokratiske regjeringer. Også sosialdemokratisk styrte kommuner som Karlstad og Umeå har innført fritt brukervalg, med gode resultater.

►Et annet interessant trekk er at de ansattes organisasjoner i svensk omsorgssektor har et langt mer pragmatisk syn på private alternativer og supplementer i omsorgssektoren. Det svenske sykepleierforbundet har sett mulighetene i å legge til rette for flere gründere (særlig kvinner) i omsorgssektoren, og har opprettet en egen organisasjon, Viam, som hjelper mennesker som ønsker å starte sin egen omsorgsbedrift.

►Etter regjeringsskiftet i Sverige i fjor er det blåst nytt liv inn i valgfrihetsdebatten, og den borgerlige Reinfeldt-regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå nytt lovverk som legger til rette for økt valgfrihet, etter dansk modell.

► Pr. juni 2007 må Danmark kunne utropes til skandinavisk mester når det gjelder valgfrihet i omsorgen. Sverige kommer på en god andreplass, mens Norge altså er klar jumbo.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!