Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter

Rapporten "Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter" er på 155 sider, ble offentliggjort 12. juni 2018, med støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond og er skrevet av forskerne Lise Lien og Hanne Bogen.

Fafo har forsket på bedrifter som har lyktes med å få ned sykefraværet og har gått i dybden av både private og offentlige bedrifter – innen yrker der sykefraværet er høyt, som i helse og i renhold. Rapporten kan gi gode råd til deg som er sjef eller deg som er ansatt.

Viktige funn. Sykefraværet påvirkes av:
 • Ledere som tenker helhetlig i organisatoriske forhold.
 • Virksomhet som kartlegger sykefravær og de viktigste årsakene, ser etter mønstre. Er det for eksempel mange egenmeldingsdager rundt helger eller inneklemte fridager. Der mønstre oppdages, kalles medarbeiderne inn til en samtale.
 • Klare og tydelige sykefraværsrutiner som alle ansatte kjenner til. Enkelte steder må også de nyansatte undertegne en form for kontrakt som viser at de har lest og forstått rutinene.
 • Ledere har tett oppfølging fra første sykefraværsdag. Tett oppfølging innebærer de ansatte må ringe leder de tre første sykedagene, mens leder skal ringe den fjerde dagen.
 • Ledere som er tydelige på at "sykefravær ikke er en privatsak". Dette fordi fravær har konsekvenser for driften og kvaliteten på tjenesten og for kollegene. Det oppmuntres derfor til en viss aktivitet og dermed til valg av gradert sykmelding.
 • Ledere som – i samarbeid med sine medarbeidere – er opptatt av å finne den ansattes funksjonsevne – for på denne måten inkludere ansatte i arbeidet også på dagene de ikke føler seg bra/har en dårlig dag.
 • Ledere med en klar oppfatning av hva som kan karakteriseres som sykdom (”disease”) og hva som handler om subjektivt opplevde ”vondter” (”illness”) eller sosiale forhold og/eller holdninger
 • Ledere som er opptatt av rettferdighet i behandlingen av de ansatte og gode kollegarelasjoner på arbeidsplassen.
 • Ledere som tilbyr tidsbegrenset tilrettelegging fordi det skaper utfordringer for tjenesteutførelsen og for kollegene hvis tilretteleggingen har lang varighet.
 • Begrensning på hvor mange man kan legge til rette for samtidig.
 • Ledere som er opptatt av å påvirke og endre dårlige holdninger, forstått som ansatte som bruker egenmeldingsdager til tross for at de ikke er syke.
 • Ledere som etter flere varsler avslutter arbeidsforholdet til arbeidstakere som gjentakende ganger og som har tydelige mønstre for bruk av egenmeldinger (det vil si sykefravær i forbindelse med inneklemte dager og/eller i forlengelse av helg) eller arbeidstakere som har gått over på arbeidsavklaringspenger og som er uten realistiske sjanser for å komme tilbake i opprinnelig stilling.

Se rapporten

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!