-Asker kommune er en dyktig innkjøper av renhold

Fra venstre: Servicemedarbeider Jelena Grisko og avdelingsansvarlig May-Grethe Flateby i Ren Service AS på jobb i Asker. Foto: Ren Service

-Vår bedrift har mange store og små offentlige kontrakter. En større kunde er Asker kommune som i våre øyne er en dyktig innkjøper. Det skyldes at kommunen har bra kompetanse på renhold og de har god kontraktsoppfølging, sier Siw Mjøllner, salgsansvarlig i Ren Service AS.

Virksomhetsleder Hilde Bjerke i Asker kommune forteller at kommunen har gode erfaringer med å kjøpe renhold fra private leverandører gjennom mange år.

- Vi har for tiden kontrakt med flere renholdsbedrifter. Det er Insider, Toma, Ren Service, 4Service, Anker Renhold og Ability. I våre anbud legger vi 50 prosent vekt på pris og 50 prosent på kvalitet og miljø og bærekraft. Det siste setter først og fremst fokus på utslipp som følger av transport, sier Hilde Bjerke.

Påseplikt

- Vi er opptatt av påseplikten som gjelder de ansattes arbeidsvilkår, med allmenngjort tarifflønn. I kontroll av renholdkvalitet holder vi oss til INSTA800 som standard, forteller Hilde Bjerke.

Asker har over 37.000 kvadratmeter i 11 skoler og andre offentlige bygg hvor renholdet utføres av Ren Service AS. Oppdragene utføres i henhold til INSTA800 kvalitetsnivåer og inspeksjonsregime. Utover fire årlige INSTA-kontroller utføres det åtte normale inspeksjoner.

Kvalitetsnivåer

-Vi tar oss av daglig renhold og ivaretar områdene etter fastsatte kvalitetsnivåer, forteller Siw Mjøllner i Ren Service. Oppdragene har en samlet kostnadsramme på 9 millioner kroner (eks. mva.). Bedriften har hatt ansvar for renholdet i Asker siden august 2022 og kontrakten løper til 2026.

Første linje i kontrollene er det som utføres av servicemedarbeider selv. Han eller hun vurderer om arbeidet er utført i henhold til avtalte krav. I de første ukene av en kontrakt følger kundeansvarlig og teamleder tett opp med kontroller for å kvalitetssikre at alle servicemedarbeiderne ivaretar sine områder og at arbeidsomfanget er forstått.

- INSTA800-kontrollene er digitalisert. Det gjør det enkelt å kommunisere renholdskvalitet med kommunen og servicemedarbeider, sier Siw Mjøllner.

Et godt verktøy

Kvalitetsrapporten er et dynamisk skjema som tilpasses de ulike objektene. Verktøyet egner seg godt til å kunne se trender og få en rask oversikt over avvik og forbedringspunkter, og på hvilket nivå kvaliteten på de kontrollerte objekter er. Avtalestedene får tilgang til en kundeportal der kvalitetsrapportene er tilgjengelig.

Asker har en rekke avtalesteder og det er laget en plan for gjennomføring av kontrollene i løpet av en periode på en måned for hver INSTA-kontroll. Kontaktperson for avtalestedet blir kontaktet i god tid før gjennomføringen av kontrollene, slik at de har mulighet å bli med på disse.

Registrering, tiltak og dokumentasjon

Utover INSTA-kontrollene gjennomføres det normal inspeksjon i de månedene det ikke er INSTA-rapportering. Kontrollene gjennomføres rett etter utført renhold. Ved evalueringen fylles det ut en rapport som sendes elektronisk sammen med kommentarer til kommunens kontaktperson.

-Ved underkjent kontroll gjennomføres en ny kontroll i løpet av 14 dager. Håndteringen av underkjente kontroller skjer på en systematisk måte som omfatter registrering, tiltak og dokumentasjon, forteller Siw Mjøllner.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt