Kostra-gruppe 12-13

Kostragruppe 12 og 13 består av kommuner med over 75 000 innbyggere. Se rapporten her