NHO Service og Handel

Innhold

Veileder om allmenngjøring av renholdsoverenskomsten

Denne veilederen fra 2015 informerer om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din bedrift, og gir konkrete råd om hvordan du bør forholde seg til regelverket.

Veilederen retter seg mot bedrifter som har renhold som kjernevirksomhet, men er også nyttig for bedrifter som kjøper renholdstjenester.

Renholdsoverenskomsten ble besluttet allmenngjort i juni 2011. NHO Service er positiv til dette. Bakgrunnen er et samarbeidet med LO / Norsk Arbeidsmandsforbund om å heve seriøsiteten i renholdsbransjen.

NHO Service anser allmenngjøring av renholdsoverenskomsten som et av flere nødvendige tiltak for å redusere antallet useriøse virksomheter og bidra til mer ordnede forhold i renholdsbransjen.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter tråtte i kraft 1. september 2011.

Veilederen (pdf)