NHO Service og Handel

Innhold

Statistikk og Trender 2016/17

Nyhet

Publisert

Statistikk og Trender 2016-17 er en dokumentasjon på servicesektorenes utvikling i Norge. Alle våre bransjer er gått så nøye gjennom som det pr i dag er mulig ut fra de tall vi har tilgjengelig.

Rapporten er kommet ut årlig siden 2013. Den beskriver sentrale utviklingstrekk og trender for våre bransjer det siste året. Vi prøver også å løfte blikket og se fremover på viktige utfordringer.

Denne rapporten ble offentligjort 20. oktober 2016.

 Statistikk og Trender 2016/27 (pdf)