Fallende tro på fremtiden

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Blant de med sterkest tro på utviklingen fremover er frisører.

Våre medlemmer har fortsatt positive forventning i markedet, men i flere bransjer er trenden fallende siden juni, viser fersk måling. 1 av 4 bedrifter i NHO SH oppgir at strømprisene reduserer evnen til jobbskaping og 1 av 3 oppgir at strømprisene reduserer nye investeringer.

Medlemsundersøkelse, august 2022, hovedpunkter:

 • Situasjonen er fortsatt slik at det er flere bedrifter med positivt enn negativt markedssyn blant bedriftene i alle bransjer i NHO SH, men i flere bransjer synker nettoandelen som har positivt markedssyn gjennom juli og august
 • Majoriteten har fortsatt positivt markedssyn, og nettoandelen (andel med positivt syn fratrukket andel med negativt syn) faller fra 34 i mai til 30 i juni og videre til 29 i juli. I august faller nettoandelen til 21
 • Fortsatt er det NFVB som har det høyeste nettotallet, mens Arbeid og Inkludering så vidt har flere bedrifter med positivt markedssyn enn negativt markedssyn.
 • I forhold til fremtidsutsikter er det samlet i NHO SH flere bedrifter som tror på en forverring enn det er bedrifter som tror på en forbedring. (justert for sesonger).
 • I 3 av bransjene er det flere bedrifter som tror på forverring enn forbedring i markedet kommende 6 måneder
  • Handel
  • Arbeid & Inkludering
  • Bemanning og rekruttering
 • Fra undersøkelsen i juli der tema var priser og kostnader ser vi av økningen i disse nå begynner å gjøre seg utslag i økende pessimisme blant NHO SH bedrifter
 • Månedens tema er hvordan strømpriser påvirker bedriftene der 43% av NHO SHs bedrifter oppgir at økte strømpriser vil gi en stor/middels reduksjon i driftsresultetet. Økte strømprisene påvirker i størst grad bedriftene i Handel, NFVB og Arbeid og inkludering
 • 15%  av bedriftene oppgir at økte strømpriser vil redusere aktiviteten i bedriften. Her er andelen størst i Handel der 1 av 4 oppgir at økte strømpriser vil redusere aktiviteten
 • 1 av 5 bedrifter har gjennomført energieffektiviseringstiltak og 17% planlegger å gjennomføre dette
 • Strømprisene påvirker bedriftenes evne til å skape flere jobber og gjennomføre investeringer. 1 av 4 bedrifter i NHO SH oppgir at strømprisene reduserer evnen til jobbskaping og 1 av 3 oppgir at strømprisene reduserer nye investeringer.

Se oversikt her (pdf)

Se også
NHOs medlemsundersøkelse: Økende pessimisme blant medlemsbedriftene

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt