Svake fremtidsutsikter for bedriftene i NHO Service og Handel

De mest optmistiske medlemmene finner du fortsatt innen drift og service.

I medlemsundersøkelsen for juli opplever et lite flertall av bedriftene i NHO Service og Handel at markedet er godt. De fleste av disse befinner seg i Drift og Service.

Se rapport (pdf).

27,4 prosent av medlemsbedriftene til NHO Service og Handel, opplever at markedet er godt i julis medlemsundersøkelse. Samtidig opplever 20,5 prosent at markedet er dårlig. Dette er en netto overvekt på 7 prosentpoeng, noe som er en stigning fra juni og i tråd med trenden vi har sett de seneste månedene.

Optimismen er først og fremst stor i Drift og Service. Her opplever 40,9 prosent av de spurte at markedet er godt, og kun 9,1 prosent opplever det som dårlig.

Totalt sett for alle de seks bransjene i NHO Service og Handel, er det flere som opplever at dagens marked er bra, enn de som opplever det som dårlig. Unntaket er bemanningsbransjen, der hele 43,1 prosent av bedriftene opplever at dagens marked er dårlig, og kun 13,7 prosent opplever at markedet er godt. Dette tyder på at de nye begrensingene bransjen er pålagt i svært stor grad påvirker markedet.

Når bedriftene blir spurt om hvilken forventning de har til markedet i de kommende seks månedene, tror flertallet at markedet vil forverres. Samlet tror 35 prosent av medlemsbedriftene at markedet forverres, mens kun 12 prosent tror markedet vil forbedres det neste halve året. Dette tyder på at mange av bedriftene går en utfordrende høst i møte.

De mest pessimistiske bedriftene finner du i bemanningsbransjen: 60,8 prosent av bedriftene tror markedet forverres, mens 9,8 prosent tror markedet forbedres.

Andre bransjer med en stor overvekt av pessimister er Frisør og velvære og Handel.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!