- Lovendringene kan få betydning for alle våre bedrifter

#205

Stortinget har vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som får betydning for bedriftenes mulighet til å leie inn arbeidskraft. I tillegg er kravene til en fast ansettelse tydeliggjort ved en definisjon i loven. Lovendringene kan få betydning for alle våre bedrifter.

Den store hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes fast, men at midlertidige ansettelser er lovlige gitt at visse betingelser er oppfylt. Per i dag har loven ingen definisjon av «fast ansettelse», men dette blir nå endret. Definisjonen er ment å synliggjøre hvilke krav som stilles til en fast ansettelse.

For det først må en fast ansettelse være løpende og tidsubegrenset, lovens regler om opphør av arbeidsforhold skal gjelde, samt at det stilles krav om at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. Arbeidsavtaler som ikke gir slik sikkerhet for arbeid vil etter dette ikke fylle kravene til en fast ansettelse.

Avtaler som ikke lenger vil oppfylle kravene til en fast ansettelse er bemanningsbransjens standardkontrakt (fast ansatt uten garantilønn) samt såkalte nullprosentkontrakter hvor arbeidsforholdet er benevnt som fast, men hvor arbeidstaker ikke gis sikkerhet for arbeid fremover.

For mange av våre medlemsbedrifter som leier inn fra bemanningsforetak, skjer det også en viktig endring med hensyn til grunnlaget for å leie inn. Innleie fra bemanningsforetak er tillatt i samme utstrekning som en bedrift selv kan ansette midlertidig på grunn av et midlertidig behov – for eksempel for å avhjelpe sesongvariasjoner, dekke opp vikariater eller ta av for arbeidstopper.

Avtale om innleie på annet grunnlag kan imidlertid inngås med de tillitsvalgte. Etter endringen gjelder dette bare hvis bedriften er bundet av en landsdekkende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, dvs. en fagforening med mer enn 10.000 medlemmer. Denne endringen innebærer at avtalenivået heves. 

Dette betyr at bedrifter uten tariffavtale eller bedrifter uten tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett ikke kan bruke denne muligheten, og kan bare leie inn dersom bedriften har et midlertidig behov. Det betyr ikke at innleieadgangen må være hjemlet i tariffavtalen eller at avtale om innleie må inngås med forbundet. Slik avtale kan fortsatt inngås med den lokalt tillitsvalgte. 

Skrevet av Tonje Thue Width, advokat i NHO Service og Handel.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!