Bedre logistikk på byggeplasser

Publisert

Student Eline Røstad Sunde i samtale med Lasse Tenden i NHO Service

Student Eline Røstad Sunde i samtale med Lasse Tenden i NHO Service (Foto: Baard Fiksdal).

Byggeplasser: Det er en sverm av underleverandører. Ingen vet hva den andre gjør. Det blir dyrt. Nå kommer gode forslag til løsning fra to logistikk-oppgaver fra NTNU som blir til i samarbeid med NHO Service.

Tekst og foto: Baard Fiksdal
NHO Service gir råd til studenter som nå skriver bacheloroppgaver på NTNU om logistikk på byggeplasser. Torsdag var det besøk i Trondheim for å følge opp studentene.

- Dette er meget konstruktivt og en matnyttig mulighet til innovasjon for bedriftene, sier Lasse Tenden i NHO Service. Oppgavene skal være ferdig i mai og vil blant annet bli presentert på et medlemsmøte i Trondheim.

Den ene studentgruppen består av Guro Emma Rødsjø, Kristina Stenbro og Sofie Aarmo, mens den andre består av Andrea Nes og Eline Røstad Sunde.
-Vi kartlegger hvordan anskaffelsesprosessen faktisk fungerer og hvordan de kan bli enklere og mer effektive. Målet er å skissere et system som gjør anskaffelser så optimale som mulig til glede for alle parter, sier Eline Røstad Sunde. Sammen med Andrea Nes intervjuer hun entreprenører og andra aktører.

De viktigste som skal bidra til oppgaven er Optimera, Hent, Consto, Vintervoll, Veidekke og FM-leverandøren Norsk Renholdsservice (NRS).

Den andre oppgaven har arbeidstittelen "Samhandling av logistikkaktiviteter som en mulighet for tids- og kostnadsbesparelse".

- Vi ønsker å se på mulighetene for samarbeid mellom alle logistikkaktiviteter, fra bestillingen er foretatt til avfall er tatt hånd om, sier Guro Emma Rødsjø. Følgende stikkord blir viktige for oppgaven:

♦ Eventuell mellomlagring og omlasting
♦ Mottak av leveranser
♦ Intern forflytning og håndtering av varer
♦ Lagring på byggeplass
♦ Enkel klargjøring av materialer
♦ Avfallssortering
♦ Returlogistikk

Oppgaven blir til ved Fakultetet for ingeniørvitenskap ved NTNU. Studentene utdanner seg til å bli logistikkingeniører (Studieprogram Bachelor Logistikkingeniør).

Studentene fra venstre: Guro Emma Rødsjø, Sofie Aarmo og Kristina Stenbro og Lasse Tenden.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!