NHO Service og Handel

Innhold

Om bransjen

#205

FM-bedrifter i Norge utfører vanligvis to eller flere tjenester innen renhold, sikkerhet, kantine og catering, avfallshåndtering, vaktmestertjenester, drift og vedlikehold.

Statistikk og trender

Nøkkeltall og mer om utviklingen finner du i "Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) Statistikk og trender 2018" . Dette er en publikasjon fra NHO Service og Handel.

Store verdier knytter seg særlig til bygg og utearealer. God forvaltning av disse verdiene krever effektivt vedlikehold. Moderne utstyr og stordrift gjør at man til enhver tid kan få mest mulig ut av sine ressurser. FM-bedriftene er spesialister på å få dette til.

Nøkkeltall

• Facility Management spenner over flere av NHO Service og Handels bransjer. Disse er sammenstilt i denne rapporten med en samlet omsetning på 19 mrd.kr. Det største segmentet er renhold og eiendomsservice, etterfulgt av kantine.
• Våre store FM-bedrifter ISS, Elite, Sodexo, Compass Group (Eurest/ESS Support), Toma, 4 Service og AB Solution hadde
en samlet omsetning i 2017 på 10,6 mrd. kr og ca. 20.000 ansatte.
• Sammenlignet med andre europeiske land utgjør FMbedrifter i Norge en liten andel av økonomien. Egenregi er en dominerende løsning, så potensialet for vekst er stort.

Totalmarkedet for FM-tjenester i Norge er anslått til 100 mrd. kr. Omtrent halvparten antas å være i offentlig sektor. Det er en tilnærmet umulig oppgave å finne andelen konkurranseutsatt FM i Norge. Dette skyldes hovedsakelig at flere tjenester er involvert og tallfestet forskjellig. Leverandørene registrerer salgene av FM-tjenester på ulikt vis, som FM-tjenester med all omsetning på områdene samlet, eller som enkelttjenester.
Det er også kunder som får utført flere tjenester, men hvor de har tegnet ulike kontrakter for hver enkelt tjeneste slik at de ikke blir kategorisert som FM. Det samme gjelder for årsverk i bransjen, da disse er fordelt på mange ulike faggrupper. Dette gjør avgrensningene mellom FM og bransjene renhold, kantine og sikkerhet vanskelig å trekke opp.

NHO Service og Handel anslår at medlemsbedriftene har omsetning i FM-relaterte tjenesteområder tilsvarende 19 mrd.kr i 2016. Flere av tjenestene som omsetningen knytter seg til leveres som enkelttjeneste (singleservice). Det er imidlertid gjort noen avgrensninger, slik at det er omsetning til bedriftsmarkedet og offentlig sektor som inngår i tallgrunnlaget. Omsetning til privatpersoner/husholdninger er holdt utenom. Beregningene må anses som et første forsøk på å tallfeste fagområdene tilknyttet FM i NHO Service og Handel. En svakhet i tallmaterialet vil f.eks være at vi ikke har en måte å korrigere for kjøp fra underleverandører. Noe omsetning kan derfor ha vært dobbelttelt. Tjenesteområdene som inngår er:

Kantine, catering og matomsorg

Registrert medlemsomsetning som inngår i FDV-bransjen er 5,4 mrd. kr ca 95 % av omsetningen er i FM-bedrifter/bedrifter som tilbyr flere FM-tjenester.

Sikkerhet og Beredskap

Medlemsomsetning innen stasjonærvakt og mobilt vakthold utgjør til sammen 1,4 mrd.kr i 2016. Dette tilsvarer litt under 1/5 av medlemmene i sikkerhetsbransjens samlede omsetning på 7,4 mrd.kr i 2016. Hovedregelen her er at tjenestene leveres av selskap som kun leverer tjenester innen sikkerhetstjenester, men disse fungerer som underleverandør for FM-virksomheter. Den største driveren for konseptutvikling og innovasjoner innen bransjen er teknologi. Stadig flere av kontraktene inneholder en sammensetning av tekniske løsninger som f.eks adgangskontroll og CCTV og vektere. Gjennom å kjøpe vakttjenester istedenfor å ha de i egenregi får kunden tilgang til leverandørens spesialiserte kompetanse innen sikkerhet.

Kunden har god kontroll med tjenesten, og trenden er å gå fra rapportering til at kunden selv kan logge seg inn og se effekten av tjenesten i sanntid. Sikkerhet og Beredskap er en egen bransje i NHO Service og Handel med egen fagsjef og bedriftsnettverk. Mer om Sikkerhet
og Beredskap og bransjens tjenester finnes i Statistikk og Trender for Sikkerhet og Beredskap 2017/2018.

Renhold og Eiendomsservice

Medlemsomsetningen innen renhold og eiendomsservice var 7,3 mrd.kr i 2016. 80 % av omsetningen var i bedrifter som tilbød en eller flere tilleggstjenester utover renhold. Den vanligste tilleggstjenesten var drift av kantine. 1,3 mrd.kr av medlemsomsetningen, tilsvarende 20 % - var i bedrifter som ikke tilbyr tilleggstjenester.
Renhold og Eiendomsservice er klart største tjenesteområde innen FM-tjenester med 38 prosent av omsetningen. Renhold og Eiendomsservice er en egen bransje i NHO Service og Handel med egen bransjedirektør, styre og bedriftsnettverk. Mer utdypende informasjon om bransjen finnes i Statistikk
og Trender for Renhold og Eiendomsservice 2017/2018.

Parkering

Medlemsomsetningen innen parkering var 1,5 mrd. kr i 2016. Medlemmene innen parkering leverer ikke FM-tjenester, men det er anslått at det kunne vært mulig å utvide leveransen med tilleggstjenester for ca 1/3 av kontraktverdiene. Alternativt kunne parkering inngår som en av flere kjøpte støttetjenester. Økonomisk utgjør dette en halv milliard kroner.

Andre FM-tjenester

Andre FM-tjenester er medlemsomsetning innen FDV i NHO Service og Handel som ikke er spesifisert ovenfor, men som leverer tjenester som kan karakteriseres som FM, herunder vaktmestertjenester, eiendomsdrift, kombinerte FM-tjenester og logistikk. Disse hadde en samlet omsetning på 4,4 mrd.kr i 2016.

Tallene er henetet fra Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) Statistikk og trender 2018. Se rapporten her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!