FDV - Næringspolitikk

Viktigste politiske saker for FDV er:

  • 1) Økt bærekraft, verdiskapning og konkurransekraft for bedriftene.
  • 2) Styrke et seriøst og inkluderende arbeidsliv.
  • 3) Bedre markedstilgang til offentlig sektor.
  • 4) Kompetansetiltak, god fagopplæring og rekruttering.
  • 5) Bransjerettede tiltak.