NHO Service og Handel

Innhold

Kraftig økning i oppsigelser i servicebransjene

#205

Antall bedrifter som har sagt opp ansatte har økt kraftig den siste måneden. - Uten en forlengelse av kompensasjonsordningen frykter bedriftene å måtte si opp enda flere. Situasjonen er verst for landets kantinebedrifter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

Spesielt for bedrifter innen kantinemarkedet er situasjonen nå prekær. Her svarer 45 prosent av dem at de har planer om å si opp ansatte, og like mange har allerede sagt opp ansatte som følge av Covid-19 og omlegging til hjemmekontor. Til sammenligning svarer 19 prosent av reiselivsbedriftene det samme, viser ferske tall fra NHOs medlemsundersøkelse.

Undersøkelsen er basert på svar fra alle medlemsbedrifter, 3466 svar for NHO totalt. 500 respondenter for NHOSH.


Flere på hjemmekontor har skapt en bølge av oppsigelser

- Dette har vi ikke viet nok oppmerksomhet, og nå får det konsekvenser for mange ansatte. Kantine- og matomsorgsbransjen er kjempestor, og sysselsetter ca 8.000 i små og store kantiner i hele Norge, fra mekaniske verksteder til sykehus, forteller Kaltenborn.
- Denne bransjen har eksperter på ernæring og bærekraft blant sine ansatte, men har også mange ufaglærte ansatte som får sin opplæring i bedrift. Dette er de ansatte som vi vet har vanskelig for å få ny jobb, og derfor er dette veldig urovekkende tall, sier Kaltenborn.


Kompensasjonsordningen må videreføres

4 av 10 bedrifter i servicebransjene svarer at kompensasjonsordningen, som opphørte i august, ville vært til hjelp i månedene som nå står foran dem. Nesten halvparten av kantinebedriftene melder det samme.
- Uten kompensasjonsordningen, som inntil 1. september ga støtte til bedrifter rammet av koronakrisen, vil vi se en ytterligere økning i antall oppsigelser, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.
- Antallet oppsigelser har ikke gått ned slik vi håpet, men har tvert imot eskalert den siste måneden, og folk mister jobben i dette øyeblikk.


Bedriftene forsøker å omstille seg

At 6 av 10 bedrifter svarer at de har gjort tiltak for å omstille seg som følge av koronakrisen, viser at støtteordninger fra regjeringen ikke hindrer endringsviljen i næringslivet.

Hovedfunn medlemsundersøkelse NHO Service og Handel (Uke 38, endring mot uke 33):

  • 56 % av bedriftene i tjeneste- og handelssektoren har merket lavere etterspørsel siste fire uker (opp fra 41 %)
  • 22 % har hatt økt omsetning siste 4 uker, 30 % har hatt ca som i fjor, 48 % har hatt lavere omsetning 17 % har gjennomført oppsigelser (opp fra 10 %) -- 45 % hvis man ser kantinebransjen isolert.
  • 16 % har planer om oppsigelser (opp fra 15 %)
  • 14% har likviditetsproblemer (opp fra 13 %)
  • 12 % av bedriftene frykter konkurs (ned fra 13 %)
  • 40 % mener kompensasjonsordningen vil være til hjelp for bedriften i de kommende månedene
  • 62 % har gjort tiltak for å omstille seg som følge av nye rammebetingelser grunnet koronakrise.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt