NHO Service og Handel

Innhold

Svært bekymret over skatte-tolkninger – kantiner og MVA

jorulf

Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør Drift og Service, er bekymret over at kantiner blir rammet. (Foto: Baard Fiksdal)

NHO Service og Handel er kjent med at Skattedirektoratet nylig har sendt et brev til landets skattekontor.

Det registreres at skattemyndighetene har kommet med tolkninger som vil kunne få betydning for hele kantinebransjen og den enkelte bedriften og leveranse. Serverings- og kantinebransjen i NHO Service og Handel går nå gjennom hvilke konsekvenser dette vil kunne få for kunder og leverandører og for bransjen som helhet.

Lenke til skattedirektorates brev her

- NHO Service og Handel er svært bekymret for de mulige konsekvensene av tolkningene Skattedirektoratet ser ut til å legge til grunn, sier bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde.

- Kantinebransjen har i mange år forholdt seg til de bindende forhåndsuttalelsene som er kommet fra skattemyndighetene og innrettet seg etter dette, i tillegg til at skattemyndighetene også har gitt mange veiledende uttalelser til våre medlemsbedrifter som har støttet opp under bransjepraksis. Vi går nå gjennom prinsipputtalelsen for å analysere konsekvensene dette vil ha for framtiden for kantinebransjen. Vi kommer til å være svært opptatt av at tolkningsendringer ikke gis tilbakevirkende effekt, og samarbeider gjerne med Skattemyndigheten om å finne ordninger som skaper forutsigbare rammebetingelser for framtiden.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt