Bransjeprogram for mat- og måltidsbransjen

Publisert

Foto: Vidar Alfarnes

Hele verdikjeden for mat og drikke har gått sammen og nominerer seg selv når regjeringen utlyser midler til igangsetting av bransjeprogram for kompetanseutvikling.

Bak søknaden står NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel, NHO Reiseliv, Virke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Fellesforbundet og Parat.

Mat- og måltidsbransje står overfor store omstillinger drevet av klimaendringer, bærekraftskrav og teknologiutvikling. Kompetansebehovet i verdikjedene er stort, med krav om både teoretisk og praktisk kunnskap.

Kompetanseutvikling

I et nytt, felles bransjeprogram for mat- og måltidsbransjen vil man ha mulighet til å tildele midler til dekning av felles kompetansebehov, eventuelt med tilpasning til enkeltbransjene som matindustri, reiseliv, restauranter og institusjoner. I tillegg kan man lyse ut midler for å dekke spesifikke kompetansebehov i enkeltbransjer, for eksempel i matindustrien.

Flere av bransjene som nå har gått sammen har tidligere hatt egne, vellykkede bransjeprogram, som for eksempel mat- og drikkevareindustrien som brukte over 60 millioner til kompetanseutvikling i tre år fra 2020. Ved å tenke verdikjedebasert kompetanseutvikling vil myndighetene næringsliv kunne utnytte midlene bedre, da det er kostbart å utvikle nye utdanningstilbud.

Slik er bransjeprogram

Bransjeprogrammene er korte etter- og videreutdanningstilbud som retter seg mot ansatte og arbeidsledige i bransjer med særlige behov for kompetanseheving. De er et spleiselag der staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter, mens bedrifter og ansatte investerer tid til å delta. All utdanning i bransjeprogrammene skal være gratis for deltagerne. Bransjeprogrammene varer normalt i tre år og deler ut inntil 15 millioner kroner til utvikling og gjennomføring av kurs og utdanning i definerte enkeltbransjer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?