Vannskader øker sterkt i Norge

Publisert

#205

Vannskader vil trolig fortsette å øke i tiden som kommer på grunn av endrede klimatisk forhold i Norge (Foto: ColourBox.com).

Vannskader er nå den største og raskest voksende oppgaven for skadesaneringsbransjen i Norge, viser ny rapport fra NHO Service og Handel. Økt kompetanse og nye verktøy er viktige svar på utfordringene.

Om statistikken

Dette er skadesaneringsbransjens i NHO Service og Handels første årsrapport. Den er på 26 sider og synliggjør nøkkeltall som er av interesse for forsikringsbransjen, samarbeidspartnere, myndigheter og andre. Usikkerhet i statistikken er knyttet til mangel på offentlig tilgjengelige tall. NHO Service og Handel får henvendelser fra media, offentlige etater, næringsliv og andre om statistikk på dette området. Interessen for slik statistikk vil trolig øke som følge av klimautfordringer. NHO Service og Handel, Finans Norge og forsikringsselskaper vil samarbeide om dette i tiden som kommer.

Se rapporten

Skadesanering er innsatsen som kreves for å ta vare på eller redde bygninger og eiendommer i hendelsesforløp som vann-, brann eller naturskade. NHO Service og Handel organiserer 13 bedrifter innen skadesanering med ca. 1.265 årsverk. De har en omsetning på 2,39 mrd. kr i 2016, som er en vekst på 5,5 prosent i forhold til året før.

Våre medlemmer utbedret 67.043 skader fordelt på 54.141 hovedprosjekter i 2016. Det har vært en økning i antall skader på 8 prosent fra 2015 og en økning i antall hovedprosjekter tilsvarende 13 prosent fra 2015 til 2016. «Vann» er det største og raskest voksende segmentet, og skadesanering av vannskader utgjorde over halvparten av medlemmenes samlede omsetning.

Bransjen ser at antallet vannskader øker hvert år, både innen privat sektor og til næringsliv og offentlig forvaltning. Antallet enkeltpersoner og husstander, som blir berørt, er økende. De samfunnsmessige følgene av dette er store.

Tallene er hentet fra bransjens årsrapport som ble klar sist uke. Se rapporten her.

Denne rapporten, med ny statistikk fra skadesaneringsbransjen, ble lagt frem på et bransjemøte 20. oktober som samlet 25 representanter for de største forsikringsselskapene og medlemsbedrifter i NHO Service og Handel.

Øker kompetansen

- Utviklingen krever at man må øke kompetansen innen alle sider ved sanering av fuktskader og ikke minst sammen med leverandører og kunder utvikle ny kompetanse og metodikk. Som følge av den sterke økningen i fuktskader ser bransjen et behov for å tilføre sine fag – og prosjektledere økt formalkompetanse, sier Lasse Tenden. Han har ansvar for bransjen i NHO Service og Handel.
I samarbeid med Fagskolen i Oslo/Akershus har bransjen utarbeide et helt nytt studium i Fuktteknikk som skal føre frem til tittelen Fuktteknikker. Høsten 2016 startet det første kullet opp og vil bli uteksaminert våren 2018. Bransjen arbeider også med fagbrev for skadesanering, målet er at første kull skal kunne starte opp høsten 2019.

Ny bransjestandarder

På møtet 20.10.17 presentert NHO Service og Handel nye bransjestandarder for skadesanering. Dette er verktøy som hever kvaliteten på redningsarbeid. Standardene er nå overført til Excel og gjort svært brukervennlig. Dette vil i løpet av første halvdel av november bli gjort tilgjengelig til våre medlemsbedrifter og til medlemmer av Finans Norge. I tillegg skal NHO Service og Handel sammen med Finans Norge presentere standarden for takstmannsorganisasjonene.

Plan og bygningsloven

Møtet 20.10.17 gikk også gjennom hvordan utviklingen har skapt behov for endringer i Plan og bygningsloven. Endringene er blitt til i samarbeid med Gjensidige, Finans Norge og NHO Service. Dette ble presentert av leder for Takst Eiendom, Bjørn Sævild fra Gjensidige.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?