NHO Service og Handel

Innhold

Anbefaler miljøavtale om plastprodukter

Nyhet, Drift og Service, Kantine

Publisert

plastgafler og kniver

Engangsprodukter av plast er på vei ut. 8Foto: ColourBox.com)

Regjeringen utnevnte i mai 2019 en arbeidsgruppe, ledet av NHO og med representanter fra næringsorganisasjoner, WWF og Hold Norge Rent. Hensikten var å komme med anbefalte tiltak mot engangsartikler i plast. Nå er rapporten klar.

Fakta

En arbeidsgruppe utnevnt av Regjeringen foreslår at staten og næringsorganisasjonene inngår en miljøavtale for å kutte ut skadelig plast i tråd med engangsplastdirektivet fra EU. Plast i naturen er en raskt voksende, global miljøutfordring. Plast truer fisk, fugl og annet dyreliv.

- Rapporten presenterer fakta, tiltak og virkemidler for å motvirke miljøbelastninger. Det er en glede å levere rapport til statsråden fra en enstemmig arbeidsgruppe, sier arbeidsgruppens leder Andreas Pihlstrøm.

Se rapporten (pdf)

Nytt verktøy

Østfoldforskning har på oppdrag fra arbeidsgruppen utarbeidet en pilot for substitusjonsverktøy. Dette verktøyet viser miljøpåvirkning. Det viser forsøplingspotensialet, fra engangsartikler av plast og fra potensielle alternativer. Dette gjør det lettere å ta gode plastvalg basert på fakta.

- Vi ser fram til å la det nystartede bransjenettverket for bærekraft for drift- og servicebransjene teste ut dette substitusjonsverktøyet, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør for Drift og Service i NHO Service og Handel

På god vei

- Vi er på god vei med redusert plastbruk, sier Henrik Fonahn som er Head of Sustainability i vår medlemsbedrift Coor.

- Redusert bruk av engangsartikler og emballasje er som oftest det mest miljøvennlige alternativet; det kan gi mindre miljøfotavtrykk, reduserte kostnader og positiv helseeffekt, sier Fonahn.

- Coor er opptatt av miljøtiltak med reell positiv effekt, og valg av plast versus andre materialer er komplekst. Vi har derfor initiert et arbeid med å analysere problematikken med plast gjennom hele livssyklusen – fra produksjon til avfall - for å lage en tydelig strategi for bruk og reduksjon av plast og andre materialer til engangsbruk samt emballasje. Enkelte steder, slik som på vårt eget hovedkontor, har vi fjernet så å si alle engangsartikler.

Plastløftet

Også vår medlemsbedrift ISS satser aktivt for å redusere plastbruken. ISS benytter emballasje som er best mht. til hvilke funksjoner den skal dekke – som miljøhensyn, godkjente merkeordninger, kildesortering og returordninger. ISS er en del av Plastløftet, lansert av Grønt Punkt Norge. ISS jobber for miljøvennlig bruk av emballasje og bidrar til en mer sirkulær plastøkonomi.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt