Ny lederopplæring for drift og service

inne i hjul

Et nytt studium, «Mellomlederutdanning for drifts- og servicebransjene», utvikles nå som et samarbeid mellom Fagskolen Oslo, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), NHO Service og Handel, og Etterstad videregående skole.

Denne utdanningen blir til etter initiativ fra næringslivet og fokuserer på operativt lederskap. Fagskoleutdanningen gir formell kompetanse og en merverdi som bransjen etterspør. Målgruppen er fagarbeidere som skal videreutvikle seg til ledere, som ønsker vid forståelse av lederrollen. Det handler om å ta vare på folk, se folk, motivere og skape en god organisasjon med godt miljø.

Viktig praksis

Samarbeidende virksomheter stiller arbeidsplasser til disposisjon slik at studentene kan gjøre et stykke arbeid for virksomheten, kartlegge en arbeidsprosess, se på sykefravær, utvikle en kommunikasjonsplan, markedsplan eller kunne foreslå hvordan økt salg i kantina kan gjennomføres. Virksomhetene får dermed tilbake en rapport med forslag til løsninger. Mellomlederutdanningen kan du ta ved siden av jobb.

- Vi setter svært pris på det verdifulle samarbeidet vi har med bransjen for å utvikle en utdanning for servicebransjen, sier Kirsti Andresen, rektor, Fagskolen Oslo.

Nytt nivå i kompetanseplan

- Vi er opptatt av å bygge et nytt nivå i vår kompetanseplan. Vi vektlegger sterkt fagbrev, og ser at dette gir et godt grunnlag for å utvikle kompetansen i bedriftene ytterligere gjennom et nytt og høyere yrkesfaglig utdanningsnivå. Norske bedrifter er avhengig av kompetanse gjennom livslang læring, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør i NHO Service og Handel

Viktig for bransjen

- Vi er svært fornøyde med fagskolen. Vi anser også partssamarbeidet som særs viktig for utvikling av en slik type mellomlederutdanning. Vi synes derfor det er svært positivt at fagskolen har utviklet en slik type utdanning og vi vil promotere skolen, sier Kathinka Friis-Møller, Nordic Managing Director, Compass Group og styreleder NHO Service og handel og Drift og Service.

- Vi synes det er svært viktig at denne utdanningen etableres. Vi leverer stadig mer avanserte tjenester, det er større krav til mellomledere for å ivareta drift av bygg, og forstå bygningskroppen, internkontroll, teknisk utstyr og digitalisering og bærekraft, sier Arne Rud, adm.dir. i Toma Eiendomsdrift

-Lederutdanningen blir viktigere og viktigere fordi mellomledere utgjør et viktig nav i bedriften. Dessuten er det nye krav til ledere i bransjen, sier Mads Møglestue, Head of Talent and Learning & Development i ISS.

Praksis i virksomhet som en obligatorisk del av utdanningsløpet

Det er viktig at studenten kan komme ut i virksomhet for læring og praksis. At studenten kan gjøre et nyttig arbeid for virksomheten er vinn-vinn for alle parter. Kanskje noen problemstillinger/oppgaver som det skal søkes kunnskap om, eller gjennomføres? Studenten vil ha en faglig veileder på fagskolen og en veileder i virksomheten. Praksisen vil utgjøre viktige studiepoeng for studenten.

- Vi gleder oss til å teste ut opplegget til høsten. Da skal vi gjennomføre en pilot i samarbeid med virksomhetene, sier Arne Tor Selin Bjerke som er prosjektleder for studiet ved fagskolen Oslo.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt