Nye retningslinjer skadesanering

Publisert

renhold kopimaskin

Smitterenhold.

29. juni 2020 kom en oppdatering av felles retningslinjer for smittesikkerhet for bedrifter og ansatte, samt av en brosjyre til kunder som brukes ved oppdrag i hus og hjem. Dette er utviklet av oppdragsgivere og skadesaneringsbedriftene som står sammen for å ivareta sikkerheten til kunder, skadelidte og ansatte.

Bransjeutvalget for skadesanering har jobbet mye for å få fram en rekke problemstillinger knyttet til oppdragene de gjennomfører. Utvalget lanserer sammen med Finans Norge Forsikringsdrift og Norsk Takst helt nye og felles retningslinjer for smittesikkerhet for bedrifter og ansatt, samt en brosjyre til kundene som vil bli brukt ved oppdrag i hus og hjem.

Brosjyre smittevern Skade- og takstbransjen
(oppdatert 29.06.2020)
Rutiner og retningslinjer for skade- og takstbransjen vedrørende Korona-virus
(oppdatert 29.06.2020)

Smittevernsretningslinjene er justert i tråd med FHIs anbefalinger, slik at de også skal kunne brukes i perioden framover inntil videre.
Det er kun gjort mindre endringer.

Oversikt over endringer 29.06.2020

Rutiner og retningslinjer for skade- og takstbransjen
Side 2: Oppdatert status om Covid 19 og begrepsavklaringer – hjemmekarantene og nærkontakt
Side 3: Oppdatert risikogruppe
Side 5: Under andre forebyggende råd – oppdatert dersom holder 2 meters avstand unngår du å bli definert som nærkontakt
Side 7: Verneutstyr som tas på før inngang til smitteområde: oppdatert maske til åndedrettsvern
Side 8: Oppdatert med bilde for rekkefølge for av og på kledning av verneutstyr
Side 9: Oppdatert teksten under «Om uhellet oppstår», nærkontakt
Side 10: Oppdatert antall dager fra 5 til 3
Side 11: Oppdatert linkene
Generelt: oppdatert isolasjon til isolat

Brosjyre:
Oppdatert isolasjon til isolat
Oppdatert under husstander som er berørt av Korona-virus: maske endret til åndedrettsvern og tatt bort «ytterligere beskyttelse: helmaske ved behov

Revisjonen er utført av samme team som utarbeidet første versjon, herunder spesialistkompetanse innen yrkeshygiene og arbeidsmedisin fra Stamina.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt