NFVB diskuterer ny organisasjonsstruktur

Nyhet, Frisør og velvære

Publisert

årsrapport

Forslag om ny organisasjonsstruktur er viktig sak på dagsorden på NFVBs landsmøte fredag 12. mars. For første gang er landsmøtet digitalt.

I tillegg til de ordinære postene som årsrapport, regnskap, planer for neste periode med budsjett og valg skal resultatet av utredningen om ny organisasjonstruktur legges fram. Utredningen har konkrete forslag til vedtak og lovendringsforslag.

NFVBs årsrapport for landsmøteperioden 2019-2021 er laget som en kavalkade, med glimt fra en begivenhetsfylt periode.

Strategiplan

Strategiplanen for NFVB varer fra 2017 til 2025. Landsmøtevedtakene i 2017 ga slik år med innsiktsinnhenting, analyser, utvikling, endring og nye oppgaver. På tross av Korona har organiasjonen fortsatt arbeidet i de ti strategiske utviklingsprosjektene i 2020.

-Mye er allerede på plass, noe er i drift, og svært mye kommer i løpet av de neste 24 månedene, sier Anne Mari Halsan direktør i NFVB.

-Men forutsetningen for å kunne kapitalisere på jobben som er gjort i Strategiprogrammet, er at vi har en organisasjon som er i stand til å iverksette nye og endrede oppgaver. Det er ute i de lokale markedene denne iverksettelsen må skje, det er der vi kan bygge nettverk med viktige interessenter, rekruttere de rette talentene til skolene, påvirke politikere og forvaltning lokalt, og vise frem bransjen og NFVB på en omdømmebyggende måte, sier Halsan.

-Derfor er det organisasjonen vår som er hovedtema på årets Landsmøte. På Landsmøtet i 2019 ble NFVB bedt om å levere et forslag til ny organisasjon basert på en utredning og konsekvensanalyse utført i tiden mellom da og årets Landsmøte. Det har vi gjort, og på Landsmøtet i mars skal vi legge frem hvordan vi ser for oss at NFVB skal se ut for bedre å kunne ta ut effekten av den nye strategien, sier hun

Her er hovedpunkter i strategien:
  • Et medlemskap i NFVB gir både en lokal og en nasjonal tilknytning
  • Fra og med 2022 vil obligatorisk gjensidig medlemskap implementeres.
  • Alle medlemmer skal ha et NFVB-regionsapparat som sin nærmeste NFVB-kontakt.
  • NFVB-regionene vil speile NHO-regionene.
  • NFVBs regionsapparat skal ivareta tre hovedoppgaver; Omdømmebygging og regionale rammevilkår, kompetanse/utdanning og medlemspleie og -verving.
  • NFVBs administrasjon vil ha nøkkelpersoner innenfor hvert av de tre områdene, som skal koordinere og lede aktivitet innen området.

Årsrapport (pdf)

Mer om landsmøtet

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt