NHO Service og Handel

Innhold

Handelen starter miljøfond

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

måke

Plast dreper liv i havet. (Foto: ColourBox.com)

50 øre per plastpose er et miljøtiltak som planlegges å tre i kraft fra mars/april 2018.

Miljøsatsingen er en del av et samarbeid mellom Regjeringen, Dagligvarehandelens Miljøforum, Virke, og NHO Service og Handel. Partene er enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene. I praksis betyr dette at det legges på 50 øre per plastpose, som uavkortet går til miljøtiltak, herunder tiltak som bidrar til å redusere plastposebruken.

Etablering av handelens miljøfond og innbetaling av 50 øre per plastpose skulle ha oppstart 1.1. 2018, men er blitt utsatt og det jobbes mot en etablering fra mars/april 2018.

-Det er mye som skal på plass før infrastruktur for betaling, styring av fondet, midler og prosjekter er kvalitetssikret, sier Merethe Sunde i NHO Service og Handel. Det er laget vedtekter for fondet, og et styre er konstituert.

Styret består av:

Styreleder Peter Sundt (Mepex), Merethe Sunde (NHO Handel og Service), Camilla Gramstad (Virke), Knut Lutnæs (Coop), Halvard Hauer (NorgesGruppen), Kaia Andersen (Rema 1000), Annabelle Lefebure-Henriksen (Varner), Jens Olav Flekke (DMF) og Maren Esmark (Naturvernforbundet).

Fondet skal bidra til:

l.  Støtte tiltak som reduserer plastbæreposeforbruket.
2. Støtte tiltak som styrker arbeidet plastforsøpling i vann og på land, primært nasjonalt men også internasjonalt.
3. Støtte tiltak som gir økt ressursutnyttelse av plast, herunder gjenvinning.

50-øringen vil bli hente inn gjennom poseprodusent/importør. 

NHO Service og Handel oppfordrer alle medlemmer til å bli med i fondet, og vil legge ut nærmere informasjon om medlemsavtaler så snart disse er klare og godkjent av styret. Hvis noen aktører allerede har begynt å ta betalt for poser med referanse til Handelens Miljøfond, må disse pengene settes til side for innbetaling til fondet når rutiner er på plass.

Trenger du mer info
Merethe Sunde
Mobil: 926 26 966
Epost

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!