Vil du redusere plastsvinn? Meld bedriften din inn i Handelens Miljøfond

Nyhet, Handel

Publisert

#205

Medlemmer i Handelens Miljøfond betaler 50 øre per plastpose. Midlene kan til sammen utgjøre 450 millioner kroner årlig, og hver én krone skal gå til miljørettede tiltak.

Handelens Miljøfond er handelens store miljøsatsing. Fondet ble etablert av NHO Service og Handel, Virke, Coop, Dagligvarehandelens Miljøforum, Grønt Punkt Norge, NorgesGruppen og Rema 1000 som et konstruktivt alternativ til en statlig avgift for plastbæreposer.

Styret i består av medlemmer fra handelen, bransjeorganisasjoner, miljøbevegelsen og avfallsbransjen. NHO Service og Handel er representert i styret ved Merethe Britt Sunde.

Torsdag var det frokostmøte angående miljøfondet hvor medlemmer var invitert til å delta. Her ble det informert om bakgrunnen for fondet, hva midlene skal brukes til og hvordan medlemsbedrifter kan gå frem for å melde seg inn. Igangsettelsen av plastposekontigenten er ikke er klart ennå. Dette fordi de involverte vil være helt sikker på at alle prosesser knyttet til fondet blir gjort på en ansvarlig måte.

Vi ønsker å få med alle våre medlemmer

Medlemmer i Handelens Miljøfond betaler en kontingent på 50 øre per plastbærepose, og det finnes to mulige medlemsavtaler. 1. Hovedavtale, som baserer seg på innkjøp av plastposer. 2. Interimsavtale, som baserer seg på faktisk salg av poser. Interimsavtalen opphører 31.12 2018, og blir automatisk overført til hovedavtale.

#205

OPPFORDRER MEDLEMMER TIL Å DELTA: Leif Bache-Mathiesen (på scenen), fagsjef for Handel i NHO Service og Handel, ønsker å få med alle medlemsbedriftene i Handelens Miljøfond.

- Vi ønsker å få med oss alle våre medlemmer slik at vi bidrar til at det blir et sterkt og stort fond. Plast er et stort problem, og dette fondet er et svært godt tiltak for å være med på å løse dette, sier Leif Bache-Mathiesen, fagsjef for Handel i NHO Service og Handel.

- Etableringen av Handelens Miljøfond gjør at vi slå to fluer i en smekk. Vi oppfyller da EUs direktiv om å ta betalt for plastposer. Samtidig får vi et veldig målrettet miljøfond som jobber mot plastforsøpling, legger han til.

Anbefalinger

Et ekspertutvalg har kommet med følgende anbefalinger for hva slags tiltak de mener fondet bør støtte:

 1. Etablere operative og kvalifiserte ryddeteam: 
 2. - Dette innebærer å forhindre forsøpling til vann eller på land. Rådet har kommet fram til at det er behov for profesjonell opprydding på steder som er vanskelig tilgjengelig og/eller ved akutte behov.
 3. Identifisere og rydde de viktigste rekvikene i aktuelle fylker:
  - Her er målet å sikre jevnlig opprydding av marint plastavfall i de viktigste rekvikene langs hele kyste, få kunnskap om hvor avfallet kommer fra og om mulig ansvarliggjøre kildene til avfallet.
 4. Identifisere og rense aktuelle vassdrag, elver og elvemunninger: 
  - Målet med dette er å forhindre skade på natur og dyreliv fra plast ved å stoppe tilførsel av plast fra vassdrag og elver til sjø, samt rense bunn for mikroplast.
 5. Etablere plastinnsamling i havner, parker og friluftsområder.
 6. Handlingsskapende, flerårig plastkampanje:
  - Målet med en kampanje er å øke kunnskapen om plast og problemet knyttet til plast på avveie. Her er det også mål om å få folk til å redusere plastforbruket.
 7. Internasjonalt prosjekt:
  - Prosjektet lanseres i 2018 og Handelens Miljøfond vil gå inn med 100 millioner kroner årlig, noe som utgjør 25 prosent av midlene. Prosjektet er et internasjonalt fond som har formålet å ansvarliggjøre land og bidra til opprydding og oppbygging av avfalls- og retursystemer.
Hvordan bli medlem i Handelens Miljøfond?

Send e-post til post@handelensmiljofond.no og meddel at dere vil bli medlemmer. Ønsker du mer informasjon om Handelens Miljøfond? Besøk nettsiden www.handelensmiljofond.no

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!