NHO Service og Handel

Innhold

Har du lovlig kassasystem?

Nyhet, Handel

Publisert

Mange butikker ligger etter med å oppgradere kassasystemer. Dette må gjøres i løpet av 2018.

Alle nye kassasystemer som er kjøpt etter 1.1.2017 må oppfylle kravene i ny kassalov. Hensikten med loven er å hindre svart omsetning.  Eksisterende kassasystemer som ikke tilfredsstiller kravene må byttes ut eller oppgraderes innen 1.1.2019.

Til nå har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav. Kravene har ligget på den bokføringspliktige i form av dokumentasjonskrav og krav til rutiner for løpende registrering og dagsoppgjør.

Phantom-ware

Noen produsenter av kassasystemer har i gjennom årene hatt skjulte "kreative" programmerte løsninger slik at den bokføringspliktige lett kan unngå rett skatt og avgift dersom de ønsker det. Kontrollarbeidet avdekket omfattende bruk av såkalt "Phantom-ware" i systemene for å tilrettelegge for unndragelse. Skattedirektoratet ønsket å gjøre noe med dette gjennom å ansvarliggjøre produsentene og importørene, og etablerte derfor en prosjektgruppe for å utrede en ny kassalov.

Kassaloven med tilhørende forskrift er et regelverk rettet mot produsenter og importører av regnskapssystemer, og ikke mot den bokføringspliktige som fremdeles vil ha kravene primært i bokføringsloven.

Produkterklæring

Alle nye kassasystemer, som kjøpes etter 1.1.2017 av den bokføringspliktige, må være i henhold til nye krav. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket. Produkterklæringen skal oppbevares sammen med apparatet. Eksisterende systemer må byttes ut innen 1.1.2019. 

Viktige forberedelser handelen bør gjøre nå snarlig er å planlegge oppdateringer eller utskiftninger av kassasystemer slik at kassaløsningen er klar senest den 1.1.2019. De litt eldre rombaserte kassene (mindre kassaapparater med integrert pengeskuff) har de største utfordringene med å tilfredsstille kravene i den nye loven, mens PC-baserte kasser har en kortere vei for å komme i samsvar med loven.

Forhandlere og butikkjeder må altså bruke 2018 til å sikre at kassasystemene og kassaapparatene følger den nye loven. Skatteetaten har sendt ut informasjon til ca. 40.000 foretak med informasjon om den nye loven i 2016, og etaten har hatt mange møter med systemleverandørene siden høsten 2015.

Bøter

Dersom leverandøren selger et system som ikke følger loven, kan leverandøren bli bøtelagt. Og dersom butikken (den bokføringspliktige) ikke benytter kassasystem som tilfredsstiller kravene fra 1. januar 2019, venter en bot på 10 500 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.

Ta kontakt med systemleverandør

Ta kontakt med selskapet som har levert kassaløsningen virksomheten benytter i dag. Få avklart om det er mulig å oppgradere systemet slik at det tilfredsstiller kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Dersom selskapet ikke kan levere en kassaløsning som tilfredsstiller kravene, må den man anskaffe et nytt kassasystem som er godkjent. Med godkjent eller produkterklært menes at leverandørene har sendt en erklæring på at systemet tilfredsstiller lovkravene.

Må alle salgssteder følge den nye loven?

Nei, unntakene som er i den gamle loven videreføres. I tillegg er det kommet unntak for bedrifter som selger for mindre enn 50 000 kroner i året og kontantutsalg med detaljert kontantfaktura, svarer Iversen. Det betyr at det fortsatt er unntak for ambulerende og sporadiske salg.

Mer om kassasystemloven

Se også: Skal du oppgradere ditt kassasystem?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!