NHO Service og Handel

Innhold

Skal utrede franchise

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

#205

Rødts forslag om å pålegge eiere av franchise delt arbeidsgiveransvar ble nedstemt i Stortinget, men det ble flertall for et forslag fra H, FrP, V og KrF om å utrede franchise som ordning.

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt. Dette forslaget fikk ikke flertall, men Stortinget vedtok enstemmig følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringa greie ut omfang og særtrekk ved organiseringar som franchise, konsern og liknande, med vekt på arbeidsgivaransvar og arbeidstakar sine rettar samt franchisetakar sin posisjon overfor franchisegivar".

NHO Service og Handel var kritisk til Rødts forslag som ville legge urimelig høy risiko på arbeidsgivere og true en ordning som i dag skaper mange tusen arbeidsplasser. Se vårt syn

Stortinget om saken

– Dette er en viktig avklaring som vil bidra til å skape arbeidsplasser, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO om Stortingets vedtak.

Dette er franchise-modellen:

Franchise er ikke et juridisk begrep, men et navn på en forretningsmodell. Enkelt sagt består franchise i en avtale mellom to næringsdrivende.

  • Modellen består i at en franchisegiver har et forretningskonsept som en franchisetaker benytter, i tillegg til f.eks innkjøpsavtaler, opplæring og andre former for forretningsstøtte og stordriftsfordeler, slik at franchisetaker kan konsentrere seg om salg.
  • Franchisetaker slipper da å bygge opp disse verdiene selv. Franchisegiver slipper å etablere og drive butikken selv, men kan konsentrere seg om å videreutvikle forretningskonseptet, mot løpende vederlag fra franchisetaker.
  • Franchiseordningen er også en modell for å fordele forretningsmessige oppgaver og risiko mellom to parter.
  • Franchisetaker kan være organisert som et aksjeselskap eller som selvstendig næringsdrivende eller i andre former for foretak. Franchisegiver og franchisetaker er forskjellige juridiske personer.
  • Det nærmere innholdet i modellen vil være avhengig av den avtalen de to partene inngår. Den vil typisk inneholde både rett og plikt for franchisetaker til å benytte konseptet mot betaling.
  • Franchisemetoden gir to typer personer eller virksomheter muligheter:
    ** Personer og virksomheter med gode helhetlige utprøvde konsepter mulighetene til å ekspandere med investeringene fra lokale franchisetakere.
    ** Personer eller virksomheter som ikke har eget konsept kan likevel drive sin egen lokale virksomhet med betydeligere lavere risiko på grunnlag av rettighetene til franchisegivers konsept, kunnskapsoverføring og støtte.

På denne måten har bruk av franchisemetoden skapt mange store og små virksomheter og dermed en rekke arbeidsplasser.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!