NHO Service og Handel

Innhold

Utlyser 20 millioner miljøkroner

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

Hansson

Rasmus Hansson leder fondet

20 millioner kroner i støtte til prosjekter som reduserer plastforsøpling. Det ble utlyst 15. november av Handelens Miljøfond.

Om fondet

  • Fondets ambisjon er å bli Norges viktigste private bidragsyter til å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast. Fondet er åpent for samtlige butikker innen dagligvare- og faghandel som selger plastbæreposer til forbrukere.
  • Kontingenten er 50 øre per plastbærepose og hentes inn på samme måte som gjenvinningsvederlaget til Grønt Punkt Norge og andre returselskaper.
  • I styret  sitter Varnergruppen, NorgesGruppen, Rema 1000, COOP, Naturvernforbundet, Virke og NHO Service og Handel.

Mer her

- I denne første utlysningen vil prosjekter som rydder opp i eller forebygger forsøpling bli prioritert, sier daglig leder i Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson. Også prosjekter som øker ressurseffektivitet eller bidrar til plastløsninger på andre måter kan søke.

-Vi vil uansett vektlegge langsiktig, positiv miljøeffekt, sier Hansson.

Rettet mot små prosjekter

Utlysningen er særlig rettet mot små prosjekter, altså alle som arbeider lokalt, i det små eller er i startfasen for å løse plastproblemer over hele landet.

Noen større prosjekter vil også bli vurdert for støtte. Handelens Miljøfond vil prioritere prosjekter som faller utenfor andre finansieringsordninger, eller aktiviteter der fondet sammen med andre givere kan bidra til merverdi.

De som ønsker å søke finner søknadsskjema på www.handelensmiljofond.no. Et uavhengig, eksternt innstillingsråd vil vurdere søknader. Beslutning om tildeling vil bli gjort av styret i Handelens Miljøfond. Handelens Miljøfonds egne medlemmer, altså kjeder/bedrifter/butikker i varehandelen, kan ikke søke.

Avgjørelse om hvilke prosjekter som får støtte kommer i løpet av januar 2019.

Årets utlysning er den første fra fondet. Den blir fulgt opp av større og dels mer rettede utlysninger og tiltak i 2019 og framover.

EUs plastposedirektiv

Handelens Miljøfonds formål følger av EUs direktiv om plastbæreposer. Fondet er stiftet av de tre store dagligvarekjedene samt NHO Service og Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum. Norges Naturvernforbund sammen med andre aktører fra varehandelen og plastbransjen sitter i styret. Fondets mål er å få alle aktører i varehandelen med som medlemmer. Handelens Miljøfond og Klima- og miljødepartementet har en felles forståelse om at fondet skal bidra til å oppfylle kravene i EUs plastposedirektiv.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!