NHO Service og Handel

Innhold

-Det haster med å få plass grensehandelsbarometer

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Leif Bache-Mathiesen

Leif Bache-Mathiesen er bransjedirektør Handel i NHO SH.

-Det haster med å få plass grensehandelsbarometer, mener NHO SH og øvrige deltakere i Grensehandelsalliansen som i dag møtte Nærings- og fiskeridepartementet om saken.

Utformingen av grensehandelsbarometer var tema da NHO SH sammen med Virke, NHO Mat og drikke, Handel og Kontor og Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund møtte Nærings- og fiskeridepartementet. Partene i arbeidslivet er samstemt i ønsket om å få på plass et grensehandelsbarometer snarlig.

Grensehandelen og netthandelen fra utlandet har hatt kraftig vekst de siste årene, med god hjelp fra bla.a 350-kroners grensen for moms og sukkeravgiften. Det har gitt konsekvenser for verdiskapning, drift og sysselsetting i norsk handel.

I Meld. St. 9 (2018–2019) Handelsnæringen – når kunden alltid har nett som regjeringen la frem fredag 30. november 2018 omtales grensekryssende netthandel og grensehandel. Et av tiltakene meldingen foreslår er å utrede er behovet for et årlig grensehandelsbarometer, som omfatter handel og netthandel med varer og tjenester.

Grensehandelsbarometeret er viktig fordi det vil gi et felles kunnskapsgrunnlag om omfanget og utviklingen i grensehandelen og netthandel fra utenlandske nettbutikker. Et grensehandelsbarometer vil gi viktig kunnskap om:

 • Effekten av avgifter og tollbestemmelser og endringer i disse
 • Effekten grensehandelen har på norsk sysselsetting og handelsnæring
 • Endringer i forbrukermønster
 • Utfyllende informasjon for folkehelsemål. Det hjelper ikke at vi kjøper mindre sukkervarer i Norge som følge av ny avgift, dersom det viser seg at salget av sukkerholdige varer fra utlandet øker tilsvarende.
 • Miljøaspektet: transport og retur av pakker, utenlandsk netthandel og hvordan panteordningen tilsidesettes.

Arbeidstakersiden poengterte at norske arbeidsplasser står på spill, og at forbundet så vekst i oppsigelser i en presset varehandel. Det ble også påpekt at uforholdsmessige avgifter gjør at bedrifter flytter investeringer og produksjon ut av Norge.

Det er ønske om at grensehandelsbarometeret baserer seg på flere kilder og at det er et offentlig ansvar å utarbeide statistikken. Det ble spilt inn at følgende hovedkategorier av varer og tjenester kartlegges i grensehandelsbarometeret:

 • Varer som er underlagt reguleringer (sukkervarer, alkohol, landbruksvarer etc)
 • Andre dagligvarer
 • Øvrige handelsvarer (tekstil, sko, sport, annen faghandel)
 • Tjenester (helse, underholdning/streamingtjenester etc).

for følgende handelskanaler:

 • Reiser uten overnatting
 • Reiser med overnatting
 • Digitale kjøp/netthandel
 • Illegal import/smugling.

 

Partene rådet også departementet til å se til Danmark, der det danske skatteministeriet har bidratt til en opplyst debatt om grensehandelen, blant annet gjennom et grensehandelsbarometer. Der har man satt ned avgiftene og halvert den omfattende grensehandelen i Tyskland. Dette gavnet dansk næringsliv og har skapt flere danske arbeidsplasser. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!