NHO Service og Handel

Innhold

Handelen stuper: 350-kronersgrensen må bort i år

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

mobil

NEDGANG: Mye mer av julehandelen enn tidligere foregikk i november som medførte at netthandelens omsetningsvolum for første gang gikk ned i desember.

– Trolig er en av årsakene for nedgangen 350-kronersgrensen, som favoriserer utenlandske aktører i konkurranse med norske nettbutikker og fysiske butikker, sier Leif Bache-Mathiesen, direktør for Handel i NHO Service og Handel, om desembertallene.

Nedgangen i desemberhandelen føyer seg inn i en nedadgående trend for detaljhandelen som har vart et halvt år. Bache-Mathiesen mener et viktig tiltak vil være å fjerne 350-kronersgrensen allerede i revidert budsjett og ikke vente til 1. januar 2020,  slik Regjeringen har lagt opp til.

Svikt før jul

Mye mer av julehandelen enn tidligere foregikk i november, selv norsk netthandel hadde negativt omsetningsvolum i desember.

- Dette er svært overraskende med tanke på netthandelens årlige vekst de siste årene, sier Bache-Mathiesen.

- Vi ser at forbrukeren har fått langt flere kanalvalg, er blitt mer kunnskapsrike og kritiske til tilbud. Dette har vært en medvirkende årsak til at selv store omsetningsmaskiner i flere store bransjer blant annet bommet på sine kampanjer under Black Friday.  Vi har nå salg hele året i alle kanaler, kundene er tilbudstrette og det er derfor ingen tvil om at vi derfor må konkludere med at 2019 blir et krevende år for norsk varehandel, sier han.

Etter oppgang kom nedtur

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,8 prosent fra november til desember 2018, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en oppgang på 1,1 prosent fra oktober til november. Nedgangen er i stor grad drevet av netthandel, men butikker med salg av møbler bidro også. Vi ser en endring i det observerte handlemønsteret i førjulstiden, der inntoget av nye handledager som Black Friday og mer netthandel gjør at julehandelen i større grad finner sted i november.

Ser man på perioden oktober til desember i 2018 viser virkedagskorrigerte tall at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,2 prosent sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

De virkedagskorrigerte tallene viste av omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene sank med 1,27 prosent i desember, sammenliknet med ett år tidligere. Salgsverdien økte i samme periode med 1,22 prosent.

Netthandel (målt gjennom postordrehandel og handel via internett) hadde en reduksjon på 0,21 prosent i omsetningsvolum i desember, sammenliknet med ett år tidligere, salgsverdien økte samtidig med 1,48 prosent.

Vinnerne

Vekstvinnerne i detaljhandelen i desember (sammenliknet med samme periode i fjor) er:

  • Butikkhandel med aviser og papirvarer (28,54 prosent økning i salgsverdi, 23,62 prosent volumvekst).
  • Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardiner (27,27 prosent økning i salgsverdi, 23,25 prosent volumvekst).
  • Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler (8,16 prosent økning i salgsverdi, 5,64 prosent volumvekst).

Salgsverdi og volumvekst følger hverandre tett i disse bransjene.

Bransjene med lavest vekst i desember, sammenliknet med samme periode i fjor var:

  • Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner (-19,68 prosent reduksjon i salgsverdi og -19,74 prosent volumreduksjon).
  • Butikkhandel med audio- og videoutstyr (-15,95 prosent reduksjon i salgsverdi og -17,55 prosent volumreduksjon).
  • Butikkhandel med innspillinger av musikk og video og annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger (47.78) hadde begge nedgang i salgsverdi på 11-12 prosent og 13-14 prosent volumreduksjon.

Tallene belager seg på Statistisk Sentralbyrås publikasjon fra 30. januar 19. Siste tilgjengelige tall for detaljomsetningsindeksen (verdi og volumindeks) er for november 2018. Neste oppdatering av statistikken foreligger 30. februar, da med januar 2019 -tall.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!