NHO Service og Handel

Innhold

Øker innsatsen for like vilkår innen dagligvarer

Næringspolitikk, Handel

Publisert

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at det er for vanskelig å etablere seg i dagligvarebransjen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil styrke Konkurransetilsynet. – Kampen mot prisdiskriminering innen dagligvarer er meget viktig sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO SH.

-Godt fungerende konkurranse, kamp mot prisdiskriminering og økt press for like rammebetingelser er viktig for alle i dagligvarenæringen, sier Kaltenborn. Hun er godt fornøyd med tiltakene, og håper at dette gir resultater i 2019 og 20, fordi det haster!
- Vi ser ingen unnskyldning for å dra dette lenger ut i tid, sier Kaltenborn.

Konkurransetilsynets avdeling som fører tilsyn ned dagligvarenæringen skal utvides med seks til syv personer.

Dagligvarekjedene må dermed regne med flere tilsyn fra Konkurransetilsynet fremover. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at det er for vanskelig å etablere seg i dagligvarebransjen som ny aktør og han håper at økt satsingen kan gi svar på om konkurranselovgivningen er god nok slik den er i dag.

Se også: -En god start, men det er nå jobben begynner!

Torbjørn Røe Isaksen fremhevet at konkurransesituasjonen innen dagligvarer ikke fungerer godt nok. Konkurransetilsynet vil få nok ressurser til å overvåke både leverandør og dagligvaresiden på en effektiv måte. Han understreket også at arbeidet med en lov om god handelsskikk vil gjøres ferdig i 2019 og lanseres i 2020.

Næringsministeren ønsker så raskt som mulig å fjerne unødvendig usikkerhet i dagligvarebransjen gjennom et tydelig rammeverk og en klar beskrivelse på hvordan lovverket skal håndheves.

Se Aftenposten: Setter i gang omfattende granskning av matkjeder og -leverandører

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!